Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen aikasarjojen TOL 2008-luokitus

30.6.2010 julkaistua luokituksen kuvausta on päivitetty 29.7.2010.

Työvoimatutkimuksessa siirryttiin vuoden 2009 alusta uuteen TOL 2008 -toimialaluokitukseen. TOL 2008 -toimialaluokitus eroaa merkittävällä tavalla edeltävästä TOL 2002 -luokituksesta. Siinä on erityisesti huomioitu palvelualojen kasvava merkitys sekä tieto- ja viestintätekniikan alojen voimakas kasvu. Tarkemmin TOL 2008 -luokituksesta ja sen eroista TOL 2002 -luokitukseen on kerrottu Tilastokeskuksen TOL 2008-sivustolla.

Vuodesta 2000 alkavat pitkät toimialasarjat ovat saatavissa suppealla TOL 2008 -toimialaryhmittelyllä (14 luokkaa). Vuodesta 2005 lähtien on käytettävissä myös tarkempia tietoja.

Työvoimatutkimuksessa käytössä oleva 14-luokkainen TOL 2008 -toimialaryhmittely:

TOL 2008
00-99    Toimialat yhteensä
01-09 A, B  Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta
10-39 C-E  Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.
41-43 F  Rakentaminen
45-47 G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
49-53 H   Kuljetus ja varastointi
55-56 I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta
58-63 J   Informaatio ja viestintä
64-68 K, L  Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala
69-82 M, N  Liike-elämän palvelut
84 O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
85 P   Koulutus
86-88 Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut
90-99 R-U  Muu palvelutoiminta
00 X   Toimiala tuntematon

 

Takautuvien TOL 2008 -tietojen tuottaminen

Vuosina 2000-2004 työvoimatutkimuksen toimialatietoja (TOL 2002) ei ole kerätty niin tarkalla tasolla kuin vuosina 2005-2007. Myös yritys- tai toimipaikkatunnus, jonka avulla työpaikan TOL 2008 -koodi saadaan Tilastokeskuksen päivitetystä yritysrekisteristä, otettiin kattavasti käyttöön vasta vuodesta 2005 lähtien. Tästä johtuen aikasarja vuodesta 2000 alkaen on tuotettu käyttäen suppeampaa TOL 2008 -toimialaryhmittelyä kuin aikasarja vuodesta 2005 alkaen.

Vuosien 2000-2004 aineiston TOL 2008 -tietojen tuottamiseen käytettiin useita menetelmiä. Menetelmien soveltuvuutta arvioitiin vuoden 2008 aineiston avulla, joka on koodattu sekä TOL 2002 että TOL 2008 -luokituksilla.

TOL  2008 -tietojen tuottamisessa käytettyjä menetelmiä olivat muun muassa:

  • toimialakoodien hakeminen yritysrekisteristä yritys- ja toimipaikkatunnuksilla
  • koodien kääntäminen luokitusavaimella
  • toimialanimikkeiden yhdistäminen TOL 2008 -luokkiin sekä
  • toimialatietojen hakeminen työssäkäyntitilaston rekisteriaineistosta.

Kahdella ensimmäisellä menetelmällä saatiin reilut 80 prosenttia vuosien 2000-2004 TOL 2008 -koodeista. Noin kymmenelle prosentille TOL 2008 -koodi saatiin toimialanimikkeen perusteella. Kolmelle prosentille koodi haettiin työssäkäyntitilaston aineistosta. TOL 2008 -koodi arvottiin (imputoitiin) alle neljälle prosentille aineistosta.

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524


Päivitetty 29.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2010-06-30_luo_001.html