Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.6.2021

Kuntavaaleissa 2021 yhteensä 35 627 ehdokasta

Vuoden 2021 kuntavaaleihin asetettiin yhteensä 35 627 ehdokasta, mikä on 2 009 ehdokasta (5,6 prosenttia) enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Rekisteröidyistä puolueista 19 asetti vaaleissa ehdokkaita, valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita vaaleissa on 1 126. Ehdokkaista on miehiä 21 480 ja naisia 14 147. Asetetuista ehdokkaista 176 on istuvia kansanedustajia ja 6 520 istuvia kunnanvaltuutettuja. Puolueista eniten ehdokkaita asetti Suomen keskusta, 6 871 ehdokasta, ja vähiten Kansalaispuolue, 2 ehdokasta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kuntavaalien 2021 ehdokasasettelusta.

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kuntavaaleissa 1953–2021

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kuntavaaleissa 1953–2021

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita kuin mikä on kunnassa valittavien valtuutettujen määrä. Kaikista ehdokkaista 95,6 prosenttia on nykyisten eduskuntapuolueiden asettamia. Ehdokkaista 1,2 prosenttia on asettanut puolue, jolla ei ole kansanedustajaa nykyisessä eduskunnassa. Eniten tällaisista puolueista ehdokkaita asetti Kristallipuolue (96 ehdokasta) ja vähiten Kansalaispuolue (2 ehdokasta). Ehdokkaista 3,2 prosenttia on valitsijayhdistysten asettamia.

Kuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Vuoden 2021 vaalien ehdokkaista miehiä on 21 480 ja naisia 14 147. Naisten osuus ehdokkaista on siten 39,7 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin Perussuomalaisilla (21,5 prosenttia) ja suurin Vihreällä liitolla (60,0 prosenttia). Kaikista puolueista, jotka asettivat vaaleissa yli 5 ehdokasta, naisehdokkaiden osuus on suurin Feministisellä puolueella (81,8 prosenttia) ja pienin Liberaalipuolueella (6,9 prosenttia). Kansalaispuolueen asettamista ehdokkaista molemmat ovat miehiä. Kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaista miehiä on 60,3 prosenttia. Puolueissa ja valitsijayhdistyksissä, joista ei valittu edustajia nykyiseen eduskuntaan miesten osuus ehdokkaista on 59,8 prosenttia.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, eduskuntapuolueet (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, eduskuntapuolueet (%)

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50,0 vuotta, miesehdokkaiden 51,0 ja naisehdokkaiden 48,3 vuotta. Ehdokkaista 26 721 on 40 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista 75 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia on 951 ja 25 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia yhteensä 1 724.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, muut puolueet ja valitsijayhdistykset (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, muut puolueet ja valitsijayhdistykset (%)

Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten 25 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia ehdokkaita on Ruotsalaisella kansanpuolueella (9,6 prosenttia) ja vähiten Kristillisdemokraateilla (3,2 prosenttia). Suhteellisesti eniten korkeintaan 25 vuotta täyttäneitä ehdokkaita on Feministisellä puolueella (10,9 prosenttia). Suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia on eduskuntapuolueista ehdokkaana KD:lla (27,8 prosenttia) ja vähiten Liike Nyt:illä (7,2 prosenttia). Suhteellisesti eniten vähintään 65 vuotta täyttäneitä ehdokkaita on Suomen kommunistisella puolueella (48,1 prosenttia). Ehdokkaan ikä on ikä vaalipäivänä.

Taulukko 1. Ehdokkaiden taustatekijöitä puolueittain kuntavaaleissa 2021

Kansan-
ed. (%)
Kunnan-
valt. (%)
Ikä k/a Suomen- ja
saamen-
kiel. (%)
Ruotsin-
kiel. (%)
Muun-
kiel. (%)
Työllisiä (%) Työttömiä (%) Työ-
voiman ulkop. (%)
Tulot
keski-
määrin
Ehdokkaat
yhteensä
0,5 18,3 50,0 91,9 5,4 2,7 69,9 6,0 24,2 28 400
SDP 0,7 22,2 52,2 93,5 3,7 2,8 69,5 5,5 25,1 28 700
PS 0,6 10,1 49,9 97,7 0,9 1,4 63,1 10,7 26,2 25 400
KOK 0,5 18,3 49,1 95,8 1,7 2,5 76,1 3,3 20,6 34 000
KESK 0,4 27,2 50,4 97,8 0,3 1,8 75,0 3,4 21,7 30 000
VIHR 0,6 13,2 44,6 92,5 2,4 5,1 74,5 6,7 18,9 28 700
VAS 0,5 16,3 50,7 95,0 1,8 3,2 61,5 8,0 30,5 25 100
RKP 0,6 24,1 48,1 9,3 86,0 4,7 75,6 3,2 21,2 31 500
KD 0,3 12,2 53,9 87,8 8,6 3,6 61,2 4,9 33,9 25 800
LIIKE 0,2 3,4 47,1 94,0 4,1 1,9 76,8 8,5 14,7 29 000
LIBE - - 40,8 93,1 3,4 3,4 62,1 10,3 27,6 19 200
Piraattip. - - 36,9 90,6 1,9 7,5 50,9 20,8 28,3 18 800
EOP - - 45,9 96,0 - 4,0 52,0 28,0 20,0 18 200
Femin.p. - 1,8 36,5 89,1 1,8 9,1 63,6 7,3 29,1 23 300
SIN - 16,2 56,2 100,0 - - 44,6 16,2 39,2 21 700
SKE - - 52,0 100,0 - - 25,0 12,5 62,5 17 700
AP - - 44,7 87,5 6,3 6,3 56,3 6,3 37,5 20 300
SKP - 2,6 56,2 96,1 1,3 2,6 24,7 11,7 63,6 18 200
KRIP - 1,0 43,6 93,8 3,1 3,1 66,7 13,5 19,8 22 300
Muut 0,1 20,7 50,3 93,7 3,5 2,8 67,2 7,1 25,7 27 000

Ehdokkaista 18,3 prosenttia on istuvia kunnanvaltuutettuja. Suhteellisesti eniten kunnanvaltuutettuja on eduskuntapuolueista Keskustan ehdokkaista (27,2 prosenttia) ja vähiten Liike Nyt:in ehdokkaista (3,4 prosenttia).

Ehdokkaista 91,9 prosenttia on suomen- tai saamenkielisiä, ruotsinkielisiä 5,4 prosenttia ja muuta kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia 2,6 prosenttia. Eduskuntapuolueista muunkielisten ehdokkaiden osuus on suurin Vihreillä (5,1 prosenttia), RKP:lla (4,5 prosenttia) ja KD:lla (3,5 prosenttia).

Pääasiallisen toiminnan perusteella kaikista ehdokkaista on työllisiä 69,9 prosenttia, työttömiä 6,0 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella 24,2 prosenttia. Suhteellisesti eniten työllisiä on Liike Nyt puolueen asettamista ehdokkaista (76,8 prosenttia). Eduskuntapuolueista työvoiman ulkopuolella olevien ehdokkaiden suhteellinen osuus on suurin KD:lla (33,9 prosenttia).

Ehdokkaiden käytettävissä olevat tulot ovat keskimäärin 28 425 euroa vuodessa. Keskimäärin suurimmat tulot ovat Kokoomuksen ehdokkailla, 33 932 euroa vuodessa, eduskuntapuolueiden ehdokkaista pienimmät tulot, alle 26 000 euroa vuodessa, on Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien ehdokkailla.

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri on julkaistu Oikeusministeriön ylläpitämillä sivuilla ( www.vaalit.fi ). Tarkemmat tiedot kuntavaalien ehdokkaista löytyvät katsauksesta: Ehdokkaiden tausta-analyysi kuntavaaleissa 2021.


Lähde: Kunnallisvaalit 2021, ehdokasasettelu ja ehdokkaiden tausta-analyysi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (791,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. ennakkoon äänestäneiden tausta-analyysi 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2021/01/kvaa_2021_01_2021-06-04_tie_001_fi.html