Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Kivihiilen ja turpeen hinnan tilastoinnissa jatkoaika – Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kysyntä­tilanteen

2.5.2022
Kuva: Aki Harju

Suomi tavoittelee kivihiilen energiakäytöstä luopumista ja turpeen energiakäytön merkittävää vähentämistä 2020-luvun aikana. Hiilen ja turpeen energiakäyttö on puolittunut vuosi­tuhannen alun huippu­lukemista, vaikka hiilen kulutuksessa onkin huomattavaa vuosittaista vaihtelua (kuvio 1).

Tavoitteessa on edetty. Viime marraskuussa energiayhtiö Neova ilmoitti lopettavansa turvetuotannon Suomessa vähäisen kysynnän takia. 

Kuvio 1. Kivihiilen ja maakaasun kokonaiskulutus 2000–2020, terajoulea (TJ)
Kuvio Kivihiilen ja maakaasun kokonaiskulutuksesta 2000–2020 terajouleina. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kysyntä­tilanteen. Maaliskuussa Neova ilmoitti ryhtyvänsä nostamaan energia­turvetta ainakin itäisen Suomen alueella. Tuotanto korvaa muun muassa venäläistä energiapuuta. Ilmasto­tavoitteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet, ja siksi muutos jäänee väliaikaiseksi.   

Turpeen ja kivihiilen käytön väheneminen on tuottanut haasteita kyseisten poltto­aineiden hinta­tilastoinnille. Tietojen julkaiseminen edellyttää riittävän suurta vastaaja­määrää, eikä vastauksia ole viime aikoina ollut riittävästi.

Palaturpeen hinnan julkaisemisesta luovuttiin syyskuussa 2021. Jyrsinturpeen hinta jäi julkaisematta vuoden 2021 kahdelta viimeiseltä neljännekseltä. Myös kivihiilen kuukausihintojen julkaisemisessa on ollut vastaavia ongelmia.   

Tietojen julkaisemisen edellyttämä vastausmäärä voidaan saavuttaa esimerkiksi laajentamalla vastaajajoukkoa tai julkaisemalla tieto kuukauden sijasta neljännes­vuosittain.

Hiilen osalta päädyttiin ottamaan laskentaan mukaan maailman­markkinahintaa kuvaava osa. Turpeen osalta kyselyn vastaajajoukkoa on laajennettu. Nämä ratkaisut on kuitenkin arvioitu väliaikaisiksi. Hiilen ja turpeen hintatilastointi on siirtynyt jatkoajalle.   

Hintaseurannasta saatua tietoa käytetään analyysien lisäksi myös sopimuksissa. Energian­tuotannossa sopimukset ovat usein pitkiä, ja sopimus­hinnoissa käytetään indeksi­tarkistuksia. Turpeen ja kivihiilen hintaa käytetään tässä tarkoituksessa laajalti.

Jatkoajan alkaessa toimijoiden on syytä tarkistaa sopimusten indeksikytkennät ja varautua tuotekohtaisten hintojen ja alaindeksien julkaisun loppumiseen.  

Sopimukseen voi esimerkiksi kirjata uudelleen neuvottelu­pykälän tai vaihto­ehtoisen indeksin. Sellaiseksi on hyvä valita lakisääteinen indeksijulkaisu, esimerkiksi tuottaja­hintaindeksi tai sen alaindeksi.

Kotimaisen tuotannon hinnan muutosta kuvaava indeksi ottaa huomioon myös muutokset tuotannon rakenteessa. Tällaisia muutoksia ovat uusiutuvien polttoaineiden ja lämmön lähteiden käyttö lämmön tuotannossa.  
 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen energia, ympäristö ja kasvihuonekaasut -ryhmässä. 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
1.12.2022
Markus Korhonen, Anna Mustonen

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet tuovat paitsi muutoksia kansantalouden tilinpidon tilastojulkaisuihin myös epävarmuutta muutosvaiheen tilastotietoihin. Ensimmäisen kerran uutta sektoriluokitusta käytetään kesäkuussa 2023 julkaistavassa Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilastossa.

Artikkeli
23.9.2022
Marianne Rautelin

Australia, Ukraina ja Argentiina tuottivat yli kolminkertaisesti oman tarpeensa verran viljaa vuonna 2020. Väkirikkaista maista mm. Japani ja Egypti tuottavat alle puolet tarvitsemastaan viljasta. Yli puolet maailman­markkinoille tulleesta viljasta on peräisin Yhdysvalloista, Argentiinasta, Venäjältä ja Ukrainasta.

Artikkeli
16.9.2022
Tapio Kuusisto, Ulla Virtanen

Talouskasvu jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta nousevat hinnat ja kotitalouksien heikkenevä tilanne ennakoivat muutosta. Neljännesvuositilinpidon volyymitiedot osoittavat kaupan volyymin kääntyneen laskuun, ja ainoastaan hintojen nousu on kasvattanut teollisuuden uusien tilausten arvoa kuluvana vuonna.

tk-icons