Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Suomesta kestävän tietoekosysteemin edelläkävijä

30.5.2018
Twitterissä: @HMikkela
Kuva: Kari Likonen

Juuri nyt tieto puhututtaa, askarruttaa, kiinnostaa, muuttuu ja saa muutosta aikaan. Suomi rakentaa ensimmäistä tieto­politiikkaansa. Tiedon­hallinnan lainsäädäntö on valmisteilla.

Näitä tehtäessä tarkastellaan tiedon hyödyntämistä, hallinnointia ja säilyttämistä. Mitä tietoa tarvitaan, miten tietoa käytetään, kuka tietoa saa käyttää ja mihin tarkoitukseen, kuka tiedon omistaa.

Myös tietoon liittyvät teknologiset kysymykset, toiminta­tavat ja työnjaot täytyy ratkaista. Yhtä lailla agendalla ovat eettiset ja moraaliset kysymykset, arvot ja asenteet.

Suomella on edellytykset nousta tiedon hyödyntämisen edelläkävijäksi. Suomalainen luottamus­yhteiskunta, hyvä hallinto, rekisteri- ja tietovaranto­perinteet, digitalisaation vahva kehitys luovat pohjaa sille, että Suomi voi vuonna 2025 olla kestävän tieto­eko­systeemin esimerkkimaa.

Tietoekosysteemin kestävyys edellyttää, että tietoa kerätään, käytetään ja säilytetään eettisesti ja teknologisesti oikein. Tieto­ekosysteemin toimijoiden vahvuuksia tulee voida yhdistää yli toimiala- ja sektorirajojen.

Kaiken perustana olevien tieto­varantojen tulee karttua ja uudistua. Tiedon käyttöön liittyviä mahdollisuuksia on osattava hyödyntää ja toisaalta rajoituksia kunnioittaa.

Tiedon laatu on osattava tunnustaa ja tunnistaa, ja tiedon­lukutaidon on oltava keskeinen kansalais­taito.

Tieto on voimavarana omanlaisensa – uudistuva, uusiutuva ja karttuva. Tieto ei kulu oikein käytettäessä, pikemminkin rikastuu ja muuttuu arvokkaammaksi. Toisaalta tiedon väärinkäytökset voivat nopeasti romuttaa sekä tiedon arvon että toimijoiden välisen luottamuksen. Tarvitaan pelisääntöjä, rakenteita ja yhteistyötä.

Tilanne vaatiikin laajaa, ennakko­luulotonta ja oman edun tavoittelusta irti olevaa yhteistyötä. Eri organisaatioiden vahvuuksien tunnistaminen ja yhdistäminen luovat pohjaa uusille ratkaisuille ja innovaatioille.

Onnistumme yhteistyöllä

Haastan kaikki tiedon kanssa toimijat yhteiseen keskusteluun ja ajatusten jakamiseen. Meidän kaikkien osaamista ja kokemusta tarvitaan onnistuneen tietopolitiikan laatimisessa ja kestävän tieto­eko­systeemin rakentamisessa.

Oman organisaationi, Tilastokeskuksen, vahvuudet liittyvät tietovarantoihin ja niiden käyttöön: tiedon keräämiseen, yhdistämiseen, analysointiin, standardointiin, merkityksen luomiseen ja tiedon turvalliseen käsittelyyn.

Luotettavuus ja luottamus ovat koko toimintamme ydin ja perusta. Miten ne voidaan saada palvelemaan Suomea tiedon hyödyntämisen kärkimaana? Entä mitkä ovat sinun organisaatiosi vahvuudet?

Tarkastelun lopputulema saattaa tarkoittaa uudenlaisia työnjakoja eri organisaatioiden kesken, uusia yhteistyön muotoja, tehtäviä ja rooleja eri toimijoille. Uusia mahdollisuuksia. Annammeko sille tilaa vai jäämmekö kiinni siiloihimme, poteroihimme ja perinteisiimme?

Olemme liikkeessä, muutos ja uuden suunnan etsiminen ovat käynnissä. Tartutaan tilaisuuteen, rakennetaan vahvuuksiimme perustuva suomalainen kestävä tietoekosysteemi. Yhdessä.

Kirjoittaja on Tilastokeskuksen ylijohtaja.

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
13.6.2024
Mari Ylä-Jarkko

Suomen tilastojärjestelmä on valittu maailman parhaaksi, mutta työtä tilastojen kehittämiseksi riittää yhä. Laatutason ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät laajaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Blogi
13.5.2024
Mika Lassander

Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen ”Yrityksen digitalous” -hanke edellyttää keskitettyä tiedonvälityksen mallia. Ratkaisu on kustannustehokas sekä viranomaisille että yrityksille, sillä yritys toimittaa tiedon viranomaiselle vain kerran. Yritysten taloustietojen saaminen digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa tehostaisi tilastotuotantoa ja parantaisi tilastojen tarkkuutta.

Blogi
12.1.2023
Markus Sovala

Suomessa on laadukkaat rekisterit. Niistä saatavaa tietoa yhdistelemällä syntyy tieto­varallisuus, joka on Suomen kilpailu­etu. Sitä hyödyntämällä teemme parempia päätöksiä tulevaisuudessa.  

Blogi
25.8.2022
Jukka Hoffren

Luotettavan ja nopean faktatiedon kysyntä kasvaa jatkuvasti. Säästöpaineissa tuskailevilla valtion­hallinnon organisaatioilla on kasvavia haasteita vastata tarpeisiin. Tietoaineistoa on saatavissa käyttöön valtavasti lisää kustannus­tehokkaasti hyödyntämällä laajemmin rekisteri­tietoja ja muita hallinnollisia tieto­aineistoja. Tämä edellyttää tieto- ja tilasto­ekosysteemin kehittämistä ja entistä syvempää verkostoitumista.

Blogi
28.2.2022
Outi Ahti-Miettinen

YK:n virallisen tilaston periaatteet ohjeistavat tilastoviranomaisia kertomaan tarkasti, miten tilastot on laadittu. Periaatteen avulla voidaan arvioida myös muun yhteiskunnassa syntyvän tiedon luotettavuutta. 

Blogi
10.3.2021
Ville Vertanen

Kun halutaan lisätä laadukkaan tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa, tulee tiedon löytämisen olla helppoa. Tilastotoimijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on yhden luukun periaate, jossa kaikki virallinen tilastotieto löytyy samasta paikasta.

tk-icons