Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Postinumerotason neliövuokrat – Millaista vuokraa sinun postinumeroalueellasi maksetaan?

5.7.2021
Kuva: Shutterstock

Suomen kalleimmat postinumeroalueet sijaitsevat Helsingissä – missäs muuallakaan kuin kantakaupungin alueella. Suomen halvimpiin vuokraneliöihin nähden Helsingin kalleimmat vuokraneliöt ovat jopa yli kolminkertaiset. Kaupungin sisällä neliövuokriin vaikuttavat erityisesti asuinalueen ikä, etäisyys keskustasta ja asutuksen määrä.

Monia Tilastokeskuksen tilastoja käyttäviä kiinnostaa saada tietoja asumisen hinnoista mahdollisimman tarkalta alueelta. Tilastokeskus kuitenkin julkaisee asuntojen vuokria lavealla aluejaolla: tietoa vuokrista löytyy vain kourallisesta kuntia.

Lisäksi vain suurimmista kaupungeista julkaistaan tietoja kaupungin sisäisellä aluejaolla, jossa kaupunki on jaettu kahdesta neljään kalleusalueeseen. Tämä johtuu siitä, että tilaston laatu kärsisi, jos tietoja julkaistaisiin alueilta, joissa havaintoja on vähän. Samaan alueeseen voi kuitenkin kuulua erihintaisia alueita, joten tarkempi vertailu niiden kesken jää uupumaan.

Aloin tutkia, millaista tietoa meillä on vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrista postinumeroalueittain, jotta saisimme tietää, voisiko vuokrista julkaista tietoa myös tarkemmalla tasolla.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee tietoa keskimääräisistä ara-vuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrista postinumerotasolla, mutta havainnot pohjautuvat vain Kelan asumistukea saaviin.

Tilastokeskuksen asuntojen vuokrien neljännesvuositilaston tietojen perustana on Kelan asumistukirekisteri sekä vuokrataloyhtiöiden vuokra-asuntotietoja.

Tilastokeskus ei paljasta vuokratietoja sellaisilta alueilta, joissa havaintoja on kokonaisuudessaan liian vähän. Joten mitä tiheämmin asuttu postinumeroalue on ja mitä enemmän siellä on vuokra-asuntoja, sitä todennäköisemmin postinumeroalueelta saadaan myös vuokratietoja.

Käytän tässä artikkelissa postinumeroista myös kaupunginosanimityksiä helpottaakseni lukemista, vaikka nimet eivät aina täysin vastaa postinumeroita. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevasta 00150 postinumerosta käytän Eira-Hernesaari-nimeä, vaikka kyseinen postinumero kattaa myös ainakin joitakin Punavuoren kortteleita. Helsingin Laajasalo taas käsittää suuremman alueen kuin postinumero 00840. Kaupunginosien rajat eivät siis täysin vastaa postinumeroalueiden rajoja.

Postinumerotason neliövuokria saadaan eniten suurille kaupungeille

Suomalainen asuu todennäköisimmin kaksiossa. Myös tutkimusaineistossa useammalle postinumeroalueelle saadaan neliövuokra, kun niitä katsotaan kaksioiden osalta – silti vain harvalta postinumeroalueelta saadaan edes kaksioille neliövuokria.

Kuvassa 1 näkyy kaksioiden keskimääräisiä vuokria eri postinumeroalueilla koko Suomessa. Värillisillä postinumeroalueilla on tarpeeksi havaintoja, joten niille saadaan keskimääräiset neliövuokrat – valkoisilla alueilla havaintoja taas ei ole tarpeeksi.

Suomi näkyy kuvassa lähes kokonaan valkoisena, mikä johtuu siitä, että suurin osa Suomesta on harvaan asuttua. Sen sijaan tiheimmin asutut alueet – eli suurimmat kaupungit – ovat enimmäkseen värillisiä.

Tarkastelualueeksi kohdistui siten asukasluvuiltaan suuret kaupungit: pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Vantaa ja Espoo-Kauniainen sekä lisäksi Turku, Tampere ja Oulu.

Pääkaupunkiseudulla havaintoja on eniten kaupunkien keskustoissa

Huolimatta siitä, että tarkastelualueilla vuokralla asuu paljon ihmisiä, tippuu vertailusta postinumeroalueita paljon pois.

Uusimman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen vuokratilaston aineistossa pääkaupunkiseudulla on havaintoja yksiöistä 143 postinumeroalueelta, mutta kun aineistosta peitetään postinumerot, joissa on liian vähän havaintoja, mukana on enää 102 postinumeroaluetta.

Kaksioiden ja kolmioiden osalta aineistosta tippuu vielä useampia postinumeroalueita pois: kaksiot vähenevät 150 postinumeroalueesta 68 alueeseen, ja kolmiot tai suuremmat laskevat 146 postinumeroalueesta vain 24 alueeseen.

Kuvassa 2 (pdf) näkyy kartalla, kuinka useasta postinumeroalueesta pääkaupunkiseudulla saadaan yksiöille neliövuokrat. Vain värillisille alueille saadaan keskimääräiset neliövuokrat – eli Suomen tiheimmin asutultakaan alueelta ei kaikilta postinumeroilta saada neliövuokria. Tummimman siniset alueet – eli kalleimmat neliövuokrat – sijaitsevat Helsingin eteläisen kantakaupungin alueella, ja mitä kauemmaksi kantakaupungista mennään, sitä halvemmiksi yksiöiden neliövuokratkin yleensä laskevat.

Otan siis ensiksi tarkastelukohteeksi Helsingin tiheimmin asutun alueen, Etelä-Helsingin, sillä sinne saadaan todennäköisimmin neliövuokrat.

Tällä hetkellä vuokratilastossa Helsinki jaetaan kalleuden mukaan neljään eri alueeseen. Helsinki 1 -alueeseen kuuluu eteläinen kantakaupunki, Helsinki 2 -alueeseen muuta eteläistä Helsinkiä, Helsinki 3 -alueeseen puolestaan läntistä, keskistä ja myös itäistä Helsinkiä, kun taas Helsinki 4 -alueeseen pohjoista ja itäistä Helsinkiä. Helsingin aluejakoa voi tarkastella linkistä (pdf).

Kuviossa 1 vertaillaan Helsinki 1 -alueen yksiöiden, kaksioiden ja kolmioiden tai sitä suurempien asuntojen neliövuokria postinumeroalueittain. Alueen 1 postinumeroalueille saadaan neliövuokrat melkein kaikille yksiöille ja kaksioille – vain Jätkäsaaresta (00220) jää saamatta yksiön ja kaksion neliövuokrat.

Kuitenkin vain viideltä postinumeroalueelta saadaan tietää kolmioiden tai sitä suurempien asuntojen neliöhinnat. Sama toistuu Helsinki 2 -alueen postinumeroissa: melkein kaikille yksiöille ja kaksioille saadaan neliövuokrat, mutta neliöhinnat kolmiolle saadaan vain noin puolelle postinumeroalueista.

Helsingissä asutaankin enemmän yksiöissä ja kaksioissa kuin niitä suuremmissa asunnoissa, kun taas koko Suomessa suosituimpia huonelukuja ovat kaksi, kolme ja neljä. Esimerkiksi vuonna 2019 Helsingissä yhden huoneen vapaarahoitteisessa kerros- tai rivitaloasunnossa asui vuokralla 42 235 asuntokuntaa, kun taas vuokralla kolmiossa tai sitä isommassa asunnossa asui 17 079 asuntokuntaa.

Kuvio 1. Helsinki 1 -alueen vapaarahoitteiset neliövuokrat postinumeroittain, 1. neljännes 2021
Kuvio 1. Helsinki 1 -alueen vapaarahoitteiset neliövuokrat postinumeroittain, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Jos tarkastelee pääkaupunkiseudun harvemmin asuttuja alueita, kuten Espoota tai Vantaata, jää neliöhintoja uupumaan vielä useammalta postinumeroalueelta. Vuokrien neliöhinnat puuttuvat etenkin juuri väljemmin asutuilta ja omakotitalovaltaisemmilta postinumeroalueilta.

Tästä syystä mielekkäintä on vertailla juuri keskusta-alueiden neliövuokria keskenään. Nämä alueet ovat asuntojen vuokrat -tilaston luokituksissa ”ykkösalueita” ja keskimääräistä kalliimpia asua.

Tampereen kalleimmat ja halvimmat postinumerot sijaitsevat kaupungin rajoilla

Kuviossa 2 on Tampere 1, Turku 1 ja Oulu 1 -alueiden postinumeroiden neliövuokria. Samoin kuin Helsinki 1 -alueen postinumeroille, myös enimmäkseen näiden suurten kaupunkien ykkösalueiden postinumeroille saadaan tiedot eri kokoisten asuntojen neliövuokrista.

Turun ja Oulun keskusta-alueiden neliövuokrat eivät eroa paljoa toisistaan etenkään yksiötä suuremmissa asunnoissa – Tampereella neliövuokrat ovat sen sijaan hieman kalliimpia.

Kuvio 2. Tampereen, Turun ja Oulun keskusta-alueiden postinumeroiden neliövuokrat huoneluvun mukaan, 1. neljännes 2021
Kuvio 2. Tampereen, Turun ja Oulun keskusta-alueiden postinumeroiden neliövuokrat huoneluvun mukaan, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Vertailen tarkemmin Tampereen yksiöiden ja kaksioiden kalleimpia ja halvimpia neliövuokria keskenään. Turussa ja Oulussa jää monilta postinumeroalueilta uupumaan neliövuokria, joten niitä en vertaile keskenään.

En myöskään vertaile kolmioiden tai sitä isompien asuntojen neliövuokria, sillä vain alle puolesta postinumeroista saadaan neliövuokrat niin suurille asunnoille. Lisäksi havaintojen määrä kolmioiden osalta on selkeästi pienempi kuin yksiöiden ja kaksioiden osalta, joten yksittäisillä havainnoilla olisi suurempi vaikutus postinumeroiden neliövuokriin.

Huolimatta siitä, että järkevintä olisi vertailla kaupunkien ykkösalueita, otan tarkastelussa mukaan kaikki Tampereen postinumeroalueet, joille neliövuokra saadaan. Tampere 1 -alueella on todennäköisimmin kalleimmat vuokrat, ja halvimpia vuokria olisi vaikeaa vertailla ottamatta mukaan myös muita alueita.

Pitää huomioida, ettei kaikilta postinumeroilta tosiaan saada neliövuokria. Kalleimmat ja halvimmat neliövuokrat kuitenkin antavat osviittaa siitä, minkä suuruisia halvimmat sekä kalleimmat vuokrat ovat ja millaisilla seuduilla niitä maksetaan.

Vuokran määrään vaikuttaa sijainnin lisäksi myös esimerkiksi se, minkä ikäistä asuntokanta on tai kuinka paljon vuokra-asuntoja on tarjolla. Neliöhinnat voivat siten myös vaihdella tarjonnan ja sen laadun mukaan. Lisää vuokrien vertailusta voi lukea Martti Korhosen ja Paula Paavilaisen Tieto&trendit-blogikirjoituksesta.

Kuvio 3. Neliövuokrat kalleimmilla ja halvimmilla postinumeroalueilla Tampereella, 1. neljännes 2021
Kuvio 3. Neliövuokrat kalleimmilla ja halvimmilla postinumeroalueilla Tampereella, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Tampereen viiden kalleimman postinumeroalueen neliövuokrat ovat yksiöille noin 19–20 euroa ja kaksioille noin 15–17 euroa. Kallein postinumeroalue Tampereella yksiöiden ja kaksioiden osalta on 33870 (Vuores), joka on uusi taajama-alue Etelä-Tampereella Tampereen ja Lempäälän rajalla. Vuoreksessa yksiön neliövuokra on 20,19 euroa ja kaksion neliövuokra 16,84 euroa. Postinumero kuuluu Tampere 1 -alueeseen. Tampereella on yhteensä kolme kalleusaluetta.

Tampereella halvinta neliövuokraa yksiöstä maksetaan postinumerossa 33330 (Myllypuro-Kalkku, 14,38 €/m²) ja kaksiosta postinumerossa 33850 (Multisilta, 11,30 €/m²). Myllypuron ja Kalkun alue sijaitsee Nokian rajalla Lounais-Tampereella. Alueella on enimmäkseen teollisuusrakennuksia, ja asutusta on vähän. Multisilta taas on 1960-luvulta lähtien rakennettu lähiö Etelä-Tampereella. Kummatkin alueet kuuluvat Tampere 3 -alueeseen. Halvimpaan viiteen postinumeroalueeseen yksiöiden osalta pääsee noin 14–17 euron neliövuokralla ja kaksioiden osalta noin 11­–12,50 euron neliövuokralla.

Halvimpien ja kalleimpien postinumeroiden neliövuokrien välillä on eroa enimmillään noin kuusi euroa riippumatta siitä, onko kyseessä yksiö vai kaksio. Multisillassa (33850) saisi 50 neliön kaksion vain noin kymmenen prosenttia kalliimmalla kuin mitä 25 neliön yksiö maksaisi Vuoreksessa (33870): kaksio Multisillassa maksaisi noin 565 euroa ja yksiö Vuoreksessa noin 505 euroa (kuvio 6). Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että asuntojen keskimääräiset koot vaikuttavat postinumeron keskimääräiseen neliöhintaan, joten esimerkki on vain hahmotelma siitä, mitä todellisuus voisi olla.

Tampereella yksiöiden keskimääräistä neliövuokraa (18,93 €/m²) pääsee lähimmäksi postinumeron 33540 (Kaleva) 19,00 euron neliövuokra. Kaksioiden keskimääräistä neliövuokraa (14,38 €/m²) lähimmäksi pääsee puolestaan postinumeron 33210 (Itä-Amuri-Tammerkoski) 14,43 euron neliövuokra ja kolmioiden keskimääräistä neliövuokraa (12,89 €/m²) postinumeron 33800 (Nekala) 12,99 euron neliövuokra (kuvio 4).

Sen sijaan Tampereen yksiöiden mediaanineliövuokraa (18,76 €/m²) lähinnä on postinumero 33100 (Keskus) 18,79 neliövuokralla. Postinumero 33800 (Nekala) pääsee lähimmäksi sekä kaksioiden mediaanineliövuokraa (14,13 €/m²) 14,11 euron neliövuokralla että kolmioiden mediaanineliövuokraa (12,63 €/m²) jo aiemmin mainitulla 12,99 euron neliövuokralla.

Kuvio 4. Tampereen ja Helsingin keskihintaisimmat tai lähimpänä mediaania olevat postinumeroalueet, 1. neljännes 2021
Kuvio 4. Tampereen ja Helsingin keskihintaisimmat tai lähimpänä mediaania olevat postinumeroalueet, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Vuokralla asuminen on kalleinta Helsingin kantakaupungissa

Myös koko pääkaupunkiseudulta halvimpien asuntojen vertailu jää, sillä Vantaalla ja Espoossa on paljon pientalovaltaisia postinumeroita, joille ei saada neliövuokraa.

Kaiken kaikkiaan kalleimmat postinumerot pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Helsingissä. Yhteistä niille on, että ne sijaitsevat kantakaupungissa.

Kuvio 5. Neliövuokrat halvimmilla ja kalleimmilla postinumeroalueilla Helsingissä, 1. neljännes 2021
Kuvio 5. Neliövuokrat halvimmilla ja kalleimmilla postinumeroalueilla Helsingissä, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Kalleimmat yksiöiden neliövuokrat Helsingissä lähestyvät 30 euroa. Kalleinta on postinumerossa 00100 eli keskustassa ja Etu-Töölössä. Siellä neliövuokra on 29,14 euroa. Toiseksi kalleinta on postinumerossa 00270 (Pohjois-Meilahti, 28,94 €/m²) ja kolmanneksi kalleinta postinumerossa 00160 (Katajanokka, 28,59 €/m²). Keskusta ja Katajanokka kuuluvat tilaston aluejaossa alueeseen Helsinki 1, kun taas Pohjois-Meilahti alueeseen Helsinki 2.

Kalleimman viiden postinumeroalueen vuokrakaksioiden neliövuokrat sijoittuvat noin 23–24,50 euron välille. Kalleimpiin postinumeroihin kuuluvat eteläisen kantakaupungin vanhan rakennuskannan postinumerot 00130 (Kaartinkaupunki, 24,50 €/m²), 00160 (Katajanokka, 23,64 €/m²) ja 00100 (Keskusta-Etu-Töölö, 23,30 €/m²). Kaikki ovat aluejaossa Helsinki 1 -aluetta.

Halvimmat yksiöt Helsingissä ovat noin 20 euroa neliöltä. Halvimmin pääsee asumaan postinumeroissa 00780 (Tapaninvainio, 20,05 €/m²), 00600 (Koskela, 20,33 €/m²) ja 00970 (Mellunmäki, 20,51 €/m²). Postinumero 00780 kuuluu tilaston aluejaottelussa Helsinki 3 -alueeseen, mutta muut Helsinki 4 -alueeseen. Tapaninvainio on pientalovaltainen alue Koillis-Helsingissä, Koskela omakotitalo- sekä kerrostaloalue Vanhassakaupungissa keskisessä Helsingissä ja Mellunmäki kerrostaloalue itäisessä Helsingissä. Mellunmäessä on toinen metron itäisistä päätepysäkeistä.

Halvimmat kaksiot Helsingissä ovat postinumeroissa 00960 (Pohjois-Vuosaari, 16,02 €/m²), 00720 (Pukinmäki-Savela, 16,23 €/m²) ja 00840 (Laajasalo, 16,59 €/m²). Pohjois-Vuosaari ja Pukinmäki-Savela sijaitsevat Helsinki 4 -alueella, mutta Laajasalo Helsinki 3 -alueella.

Postinumeron 00960 asutus koostuu ensisijaisesti Keski-Vuosaaren asukkaista, sillä postinumeroalueeseen kuuluvissa Niinisaaressa, Mustavuoressa ja Nordsjön kartanon alueilla ei ole asutusta tai sitä on hyvin vähän. Keski-Vuosaaren rakennuskanta on 1960-luvulta. Siellä on toinen metron itäisistä päätepysäkeistä. Pukinmäki sijaitsee Koillis-Helsingissä junaradan varrella. Siellä on enimmäkseen 1970- ja 1980-luvuilla rakennettuja asuinkerrostaloja. Laajasalo taas on saari Kaakkois-Helsingissä. 00840-postinumero kattaa Laajasalossa Yliskylän ja Tullisaaren alueet.

Halvimpien ja kalleimpien postinumeroiden välillä on eroa yksiöiden osalta enimmillään noin yhdeksän euroa neliöltä ja kaksioiden osalta noin kahdeksan euroa neliöltä. Helsingin halvimmilla postinumeroilla saa kuukausivuokraltaan melkein samanhintaisen kaksion kuin mitä Helsingin kalleimmilla postinumeroilla saisi maksaa yksiöstä (kuvio 6).

Kuvio 6. Neliövuokrista lasketut kokonaisvuokrat yksiöille ja kaksioille halvimmissa, keskihintaisimmissa ja kalleimmissa Helsingin ja Tampereen postinumeroissa, 1. neljännes 2021
Kuvio 6. Neliövuokrista lasketut kokonaisvuokrat yksiöille ja kaksioille halvimmissa, keskihintaisimmissa ja kalleimmissa Helsingin ja Tampereen postinumeroissa, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Yksiöiden osalta Itä-Pasilassa (00520) ja kaksioiden osalta Munkkiniemessä (00330) pääsee lähimmäksi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen Helsingin mediaania, joka oli yksiöissä 26,67 euroa neliöltä ja kaksiossa 20,12 euroa neliöltä (kuvio 4). Itä-Pasilassa yksiöiden neliöhinta oli 26,60 euroa neliöltä ja Munkkiniemessä kaksioiden neliöhinta 20,02 euroa neliöltä.

Kolmioiden osalta lähimpänä mediaania on Viikin postinumero 00790 (17,97 €/m²). Helsingissä kolmioiden tai suurempien asuntojen neliövuokrien mediaani oli ensimmäisellä neljänneksellä 17,93 euroa neliöltä. Itä-Pasilan postinumero on lähimpänä myös Helsingin yksiöiden keskineliövuokraa 26,59 euroa neliöltä, ja Munkkiniemen postinumero on lähimpänä Helsingin kaksioiden keskineliövuokraa 20,01 euroa neliöltä. Kolmioiden osalta Puotinharju (00900, 18,14 €/m²) on lähimpänä kolmioiden keskineliövuokraa 18,02 euroa neliöltä.

Helsingissä on Suomen korkeimmat vuokrat

Tampereeseen, Turkuun ja Ouluun nähden Helsingissä asunnon neliövuokra voi olla jopa yli kymmenen euroa kalliimpi kantakaupungin alueilla (kuvio 7).

Helsingin halvimmat postinumeroalueet ovat samanhintaisia kuin kalleimmat postinumeroalueet Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsingin halvimmassa postinumerossa (Tapaninvainio, 00780) maksetaan yksiöistä samaa neliövuokraa kuin Tampereen kalleimmassa postinumerossa (Vuores, 33870).

Kuvio 7. Pääkaupunkiseudun kuntien, Tampereen, Turun ja Oulun kalleimmat postinumerot, 1. neljännes 2021
Kuvio 7. Pääkaupunkiseudun kuntien, Tampereen, Turun ja Oulun kalleimmat postinumerot, 1. neljännes 2021. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, asuntojen vuokrat

Tampereen halvimmassa postinumerossa 33330 (Myllypuro-Kalkku) voisi asua samaan hintaan pinta-alaltaan kaksinkertaisessa asunnossa verrattuna Helsingin kalleimpiin postinumeroalueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 900 eurolla kuussa saa Helsingin keskustassa ja Etu-Töölössä (00100) noin 30 neliön yksiön, kun taas Tampereen Myllypuron sekä Kalkun postinumerossa saisi valtavan yli 60 neliön yksiön.

Tampereella postinumerossa 33540 (Kaleva) kolmion tai sitä suuremman asunnon neliövuokra on 14,51 euroa. Saatavilla olevista perheasuntojen neliövuokrista eri postinumeroissa Tampereella, tämä on kallein postinumero. Kolmen huoneen 70-neliöinen vuokra-asunto kustantaisi kuukaudessa noin 1 016 euroa. Helsingin kalleimmassa postinumerossa 00150 (Eira) samankokoinen kolmio maksaisi kuukaudessa noin 1 794 euroa.

Sisämaassa neliövuokrat ovat jopa kolme kertaa pienempiä kuin Helsingissä

Katson seuraavaksi neliövuokria koko Suomen osalta. Pitää ottaa kuitenkin huomioon, että harvalta alueelta Suomessa saadaan postinumerotasolla neliövuokraa.

Vuokrat antavat kuitenkin tietoa vuokratasoista ympäri Suomen.

Kalleimmat neliövuokrat kaikkien huonelukujen osalta koko maassa ovat Helsingissä. Suomen kalleimmat postinumeroalueet ovat siis samat postinumeroalueet, jotka ovat myös pääkaupunkiseudun kalleimmat postinumerot. Suomen halvimpiin vuokraneliöihin nähden Helsingin kalleimmat vuokraneliöt ovat jopa yli kolminkertaiset.

Suomessa halvimmat neliövuokrat yksiöiden osalta ovat kymmenen euron luokkaa, kaksioiden osalta kahdeksan euron luokkaa ja kolmioiden tai sitä suurempien vuokra-asuntojen osalta päälle seitsemän euroa.

Nämäkin luvut ovat toisaalta osittain pienempien kuntien keskustoista, joissa todennäköisemmin on kalliimpaa kuin väljemmin asutuilla alueilla. Keskustoissa vuokra-asuntojen tarjonta kuitenkin on suurempaa.

Halvimmat yksiöt ovat postinumeroalueilla 63700 (Ähtärin keskusta, 10,01 €/m²), 32800 (Kokemäen keskusta, 10,20 €/m²) ja 34800 (Virtain keskusta, 10,34 €/m²). Halvimmat kaksiot puolestaan ovat postinumeroalueilla 94830 (Kemin Hepola, 7,90 €/m²), 38710 (Kankaanpään Myllymäki, 8,19 €/m²) ja 32800 (Kokemäen keskusta, 8,21 €/m²). Halvimmat kolmiot ja sitä suuremmat asunnot ovat postinumeroalueilla 32800 (Kokemäen keskusta, 7,59 €/m²), 94830 (Kemin Hepola, 7,74 €/m²) ja 29200 (Harjavallan keskusta, 7,74 €/m²).

Ähtärin keskustassa (63700) voisi saman hintaisella vuokralla asua pinta-alaltaan kolminkertaisessa yksiössä verrattuna Helsingin keskustaan ja Etu-Töölöön (00100). Samaan hintaan saisi Tampereen Vuoreksesta (33870) ja Helsingin Tapaninvainiosta (00780) puolestaan pinta-alaltaan puolet pienemmän asunnon kuin Ähtärin keskustasta.

Helsingin Kaartinkaupungissa (00130) kaksio olisi kolme kertaa pienempi kuin kaksio Kemin Hepolassa (94830), jos asunnoista maksettaisiin samaa vuokraa. Tampereen Vuoreksessa ja Helsingin Pohjois-Vuosaaressa (00960) kaksio olisi noin puolet pienempi kuin Hepolassa samalla hinnalla.

Vuokratasoon vaikuttavat erityisesti asunnon sijainti, asuinalueen ikä ja asutuksen määrä

Kaiken kaikkiaan asuntojen vuokrat -tilaston aineisto, josta on peitetty ne postinumerot, joissa on liian vähän havaintoja, ei kata tarpeeksi postinumeroita, jotta vuokria olisi järkevää vertailla keskenään laadukkaasti eri puolilla Suomea.

Postinumerotason neliövuokrat kuitenkin antavat tarkempaa tietoa siitä, millaisia vuokria rajatummilla alueilla maksetaan. Koska tilasto ei julkaise kaikista kunnista vuokratietoja, antoi tutkimus myös tietoa siitä, millaisia vuokria pienemmissä kunnissa maksetaan. Tätä tietoa ei normaalisti julkaista, sillä havaintojen pienien määrien takia tilasto ei kuvaisi hyvin alueen vuokratasoa.

Juuri nyt postinumerotason tietoja ei ole kuitenkaan tarkoitus julkaista. Tulevaisuudessa se voi toki olla mahdollista – erityisesti silloin, jos aineistossa tapahtuu muutoksia.

Tilaston kuntien sisäinen aluejako jo kertoo keskimääräisen neliövuokran alueelle. Uusimmassa julkaisussa tutkittujen alueiden postinumerot eroavat tästä keskiarvosta yleensä enimmillään noin kahdella eurolla suuntaansa. Tietysti on myös poikkeuksia, kun jollain postinumeroalueella on erityisen korkeat tai matalat hinnat.

Esimerkkinä on Helsinki 1 -alueen postinumeron 00150 eli Eira-Hernesaaren alue kolmioiden osalta. Helsinki 1 -alueelta saatiin vain puolelle postinumeroista kolmioiden neliövuokrat, mutta postinumeron 00150 neliövuokra on selkeästi korkeampi kuin muiden postinumeroalueiden, joille neliövuokrat saatiin. Syitä voi olla monia: asuntojen laatu, havaintojen pieni määrä tai vaikka yhtiöiden sekä Kelan osuus havainnoista.

Kun neliövuokria vertailee keskenään kaupungin sisällä, huomaa, että hintaan vaikuttavat erityisesti asuinalueen ikä, etäisyys keskustasta ja se, kuinka paljon asutusta alueella on.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Asuminen ja rakentaminen -ryhmässä Tilastokeskuksessa.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
14.11.2022
Otto Kannisto, Martti Korhonen, Paula Paavilainen, Anu Rämö

Asuntomarkkinakatsaus kertoo, että asuntojen reaalihinnat ovat laskussa. Vuokrat ovat nousseet selvästi yleistä inflaatiota hitaammin. Kohonnut kustannustaso luo paineita korotuksille jatkossa, joita kuitenkin vuokra-asuntojen runsas tarjonta voi hillitä. Markkinoille valmistuu tänä ja ensi vuonna vielä runsaasti uusia asuntoja, vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyi jo viime vuonna laskuun. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa asuntokauppaa vähiten kymmeneen vuoteen.

Artikkeli
14.4.2022
Tara Junes

Lapsiperheet ovat varakkaampia kuin kotitaloudet keskimäärin. Erityisesti tähän vaikuttaa perheille yleinen omistusasuminen ja asuntovarallisuus. Likvidiä varallisuutta kuten talletuksia ja osakkeita lapsiperheillä on kuitenkin vähemmän kuin lapsettomilla pariskunnilla, mikä merkitsee esimerkiksi heikompaa varautumista yllättäviin menoihin ja kriisitilanteisiin.

Artikkeli
31.1.2022
Anu Rämö, Elina Vuorio

Muista Pohjoismaista ei löydy juuri yhtään aluetta, jossa asuntojen hinnat olisivat 2010-luvulla tai viimeisten kuuden vuoden aikana selkeästi laskeneet. Suomessa poikkeusaikakaan ei ole muuttanut pitkän aikavälin kehityskulkua: suuressa osassa maata hinnat putoavat tai polkevat paikallaan. Erojen taustalla vaikuttavat eittämättä erilaiset alueelliseen elinvoimaan liittyvät tekijät.

Blogi
22.11.2021
Johanna Kaila

Vuokratilasto ei kata koko markkinaa, sen päätehtävä on palvella inflaation laskemista. Puutteita on esimerkiksi uusissa vuokrasuhteissa ja sellaisissa yksityisten vuokran­antajien vuokra-asunnoissa, joiden vuokralaiset eivät saa asumis­tukea. Tilastoa kehitetään jatkuvasti.

Blogi
9.9.2021
Anssi Häkkinen

Pääkaupunkiseudulla vapaa­rahoitteisista vuokra-asunnoista reilut 40 prosenttia on kolmen suurimman omistajan omistuksessa. Riihimäellä ja Hämeenlinnassa lähes 70 prosenttia uudis­tuotannosta on mennyt yrityksille, yhteisöille ja yksityis­henkilöinä toimiville sijoittajille viime vuosina. Tiedot käyvät ilmi Anssi Häkkisen rekisteri­aineistojen pohjalta tekemästä selvityksestä.

tk-icons