Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttohi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Maa-, metsä- ja kalatalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Tilaston perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100–-indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.

Tietosisältö

Hintaindeksejä maataloudessa käytettävistä tarvikkeista, palveluista ja investoinneista.

Käytetyt luokitukset

Indeksin rakenne perustuu Eurostatin esitykseen. Indeksin kuusinumeroinen luokitus noudattaa pääpiirteissään maatalouden tilinpidon luokitusta (Economic Accounts for Agriculture EAA, jolla on yhteys kulloinkin voimassa olevaan toimialaluokitukseen NACE ja sen suomalaiseen versioon TOL). Pääryhmittely maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut, maatalouden investointeihin käytetyt tavarat ja palvelut.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu organisaatioilta, yrityksiltä ja kaupoilta sekä muut tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Indeksi julkaistaan 45 päivää tilastoneljänneksen päättymisen jälkeen. Mikäli 15. päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, julkaistaan indeksi seuraavana arkipäivänä. Indeksistä julkaistaan marraskuun puolivälissä koko vuoden vuosikeskiarvoennuste ja tarvittaessa ylimääräisiä kuukausijulkistuksia.

Aikasarja

Tällä hetkellä on käytössä 2015=100–-indeksi.

Asiasanat

hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, maatalous, tuotantopanokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttohi/yht.html

Lisätietoja

Tietoja julkaistaan myös Eurostatin julkaisuissa ja tietokannoissa.


Päivitetty 14.05.2018