Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kunnallisvaalit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kvaa/
Aihealue: Vaalit
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Tilastokeskus tuottaa kunnallisvaaleista viralliset tilastot. Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, StatFin - palvelussa sekä Kunnallisvaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Tarkemmalla tasolla olevia tietoja vaaleista löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilla kunnallisvaalien (tilastot aihealueittain) oman tilastosivun (1992 lähtien) lisäksi StatFin-tilastopalvelusta vuodesta 1976 alkaen.

Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu neljästä vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto, puoluetiedosto, ehdokastiedosto ja ehdokasrekisteri.

Tietosisältö

Keskeisintä sisältöä ovat vaalitulokset kunnittain: puolueiden saamat äänimäärät ja osuudet eroteltuna ennakkoäänestyksessä saatuihin ja varsinaisena vaalipäivänä saatuihin ääniin, puolueiden saamat valtuustopaikat, naisehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet ja valittujen naisvaltuutettujen määrät puolueittain, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan, ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan. Vuodesta 2004 lähtien tiedot löytyvät myös äänestysalueittain Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta

Käytetyt luokitukset

Vaalipiiri, kuntaryhmä, kunta, äänestysalue, puolue (yhdistysrekisteriin merkityt), ehdokkaiden ja valittujen ikä, kansalaisuus ja asuinmaa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston em. yhtiöltä. Tiedot siirretään vaalitietojärjestelmästä sähköisenä tiedonsiirtona ennakkotilaston tuottamista varten. Vaalitulosten vahvistamisen jälkeen Tilastokeskukselle toimitetaan vahvistetut tulokset, joista laaditaan vaalien lopulliset tulokset.

Päivitystiheys

Kulloinkin toimitettavien kunnallisvaalien vaalivuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, StatFin - palvelussa sekä Kunnallisvaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1921 alkaen.

Asiasanat

ehdokkaat, kunnallisvaalit, kunnanvaltuutetut, kuntavaalit, puolueet, vaalit, äänestysaktiivisuus, äänestäminen, äänioikeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kvaa/yht.html


Päivitetty 27.11.2014