Toimialaluokitus 2008

09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta

[1]

Sisältää


- palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt öljyn ja maakaasun pumppaukseen liittyvät palvelut:
-- öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut, esim. perinteiset kaivostutkimukset, kuten geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla
-- suunnattu poraus ja uudelleenporaus; porauksen aloittaminen, poratornin pystytys, korjaus ja purkaminen paikalla; öljy- ja kaasukaivon kairausputken sementillä vuoraaminen; pumppaaminen; lähteiden sulkeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet
-- kaivospaikalla tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten
-- kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella
-- raakaöljyn tai maakaasun etsintään liittyvä koeporaus [1]

Sisältää myös

- palontorjunta öljy- ja kaasukentillä [1]

Tähän ei kuulu

- erikostunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)
- maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten tukkukauppiaan toimesta (52219)
- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129) [1]

Hakusana

 • luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut
 • maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut
 • kairausnäytteiden otto
 • maakaasuesiintymien etsintä
 • maakaasun etsintään liittyvä koeporaus
 • maakaasun nesteytys kuljetusta varten kaivospaikalla
 • maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
 • poraus palkkio- tai sopimusperusteisesti (öljy- ja kaasuläht.)
 • raakaöljyn etsintään liittyvä koeporaus
 • raakaöljyn tuotantoa palveleva toiminta
 • raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut
 • öljyn etsintä

...