Toimialaluokitus 2008

09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

Tähän luokkaan kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt erikoistuneet kaivostoimintaan liittyvät palvelut. Siihen kuuluvat öljylähteillä sekä malmin ja muiden mineraalikaivannaisten kaivupaikoilla tehtävät perinteiset kaivostutkimukset, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko sekä poraus, koeporaus tai uudelleenporaus. Muita tyypillisiä palveluja ovat öljy- ja kaasulähteiden perustusten rakentaminen, lähteen kairausputken sementillä vuoraaminen, lähteiden tyhjentäminen, puhdistaminen, kaivosten kuivatus ja veden pumppaus kaivoksesta, liikamaan poiskuljetus kaivoksilla jne. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

[1]

Hakusana

  • kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta

...