Toimialaluokitus 2008

072 Värimetallimalmien louhinta

Tähän luokkaan kuuluu värimetallimalmien, kuten alumiinin, kuparin, lyijyn, sinkin, tinan ja jalometallien sekä uraani- ja toriummalmien louhinta. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

[1]


...