Toimialaluokitus 2008

06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

Tähän luokkaan kuuluu raakaöljyn pumppaus, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun ja nestemäisten hiilivetyjen pumppaus.

Tähän luokkaan kuuluvat myös öljy- ja kaasukenttien toimintaan tai kehittämiseen liittyvät toiminnot. Kyseisiin toimintoihin kuuluvat poraus, lähteiden viimeistely ja varustaminen; emulsionmurtajien, liejunerottimien ja raakaöljyn koontiputkien käyttö sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun tuotantoalueella liittyvät toiminnot kuljetukseen asti. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu


- öljy- ja kaasulähteiden hyödyntämiseen liittyvät palkkio- tai sopimusperusteiset tukipalvelut:
-- öljy- ja kaasulähteiden tutkiminen (09100)
-- öljyn ja kaasun etsintään liittyvä koeporaus ja koekairaus (09100)
- öljytuotteiden jalostus (19200)
- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129) [1]

Hakusana

  • poraus (öljy- ja kaasulähteiden)

...