Toimialaluokitus 2008

05100 Kivihiilen kaivu

[1]

Sisältää

- kivihiilen ja antrasiitin louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto
- kivihiilen ja antrasiitin puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus jne. luokittelun, laadun parantamisen, kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi
- murukivihiilen talteenotto kaatokasoista [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- ruskohiilen louhinta (05200)
- turpeen nosto (08920)
- kivihiilen louhinnan tukipalvelut (09900)
- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)
- koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (19100)
- kivihiilibrikettien valmistus (19200)
- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120) [1]

Hakusana

  • antrasiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
  • kivihiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla

...