Työllisyyden erilaiset tunnusluvut täydentävät toisiaan*

  1. Kuukausitiedot antavat ajantasaisimman kuvan
  2. Neljännesvuositieto ja vuositieto luotettavampaa kuin kuukausitieto
  3. Trendi avuksi tulkintaan
  4. Tunnusluvut täydentävät toisiaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tunnusluvut täydentävät toisiaan

Näiden kaikkien tunnuslukujen samanaikainen tarkastelu antaa kattavimman kuvan ajankohtaisesta työllisyystilanteesta. Lisäksi tulee muistaa edellä mainitut lukujen tulkintaan liittyvät varaukset. Työvoimatutkimus osoittaa tammikuussa 2008 sen, että työllisyys on kehittynyt hyvin sekä viime kuukausina että koko viime vuonna.

Lisätietoja työvoimatutkimuksen kotisivulla:
Työvoimatutkimuksen laatuseloste
Menetelmäselosteet
Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot (StatFin)/Väestön työmarkkina-asema kuukausi-, neljännes- ja vuositietoja 1989-2008

Alkuun Edellinen Seuraava

*) Otsikkoa muutettu 24.9.2008. Aiempi otsikko: "Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan"


Päivitetty 29.2.2008