Työllisyyden erilaiset tunnusluvut täydentävät toisiaan*

  1. Kuukausitiedot antavat ajantasaisimman kuvan
  2. Neljännesvuositieto ja vuositieto luotettavampaa kuin kuukausitieto
  3. Trendi avuksi tulkintaan
  4. Tunnusluvut täydentävät toisiaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Trendi avuksi tulkintaan

Kausittain vaihtelevan ilmiön pidemmän aikavälin kehitystä voidaan kuvata laskemalla nk. trendi, joka ei sisällä vuoden sisäistä kausivaihtelua eikä satunnaisvaihtelua. Trendin käytön rajoitteena on kuitenkin se, että tietyn kuukauden työllisten määrää kuvaava lopullinen trendiluku on ennakollinen. Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Koska trendin viimeisimmät luvut voivat muuttua voimakkaastikin, tämä rajoittaa niiden käyttöä. Vuoden 2007 tammikuussa työllisten trendi osoittaa työllisten määrän kasvua.

Alkuun Edellinen Seuraava

*) Otsikkoa muutettu 24.9.2008. Aiempi otsikko: "Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan"


Päivitetty 29.2.2008