Uutisia 25.3.2015

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkaisukatko jatkuu

Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkaisukatko jatkuu toistaiseksi. Tilastokeskus ei ole voinut käynnistää tietojen julkaisemista vielä uudelleen, koska Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan Tilastokeskukseen tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja riittävän kattavasti.

Tiedot ovat jääneet julkaisematta nyt kolmelta kuukaudelta; viimeiset julkaistut luvut kuvaavat lokakuuta 2014.

Ongelman taustalla ovat Väestörekisterikeskuksen (VRK) tekemät laajat tietojärjestelmäuudistukset. VRK otti käyttöön uudistetun väestötietojärjestelmän marraskuussa 2014. Tämän vuoden alussa rakennuslupatietojen rekisteröinnissä uuteen järjestelmään ilmeni kuitenkin tietoteknisiä ongelmia, jotka viivästyttivät tietojen toimittamista Tilastokeskukseen. Tietotekniset ongelmat on nyt saatu korjattua ja aineistot muodostuvat teknisesti oikein. Rakennushanketiedot eivät kuitenkaan välity aineistoissa riittävän kattavasti Tilastokeskuksen käyttöön.

Uuden järjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut suunnitellusti, ja väestötietojärjestelmän tiedot ovat puutteellisia useiden kuntien tietojen osalta. Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta tietotoimitukset saadaan varmistettua ja tilaston tuotanto voidaan käynnistää uudelleen.

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto tärkeä suhdanteiden analysoinnissa

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia. Tilasto kuvaa kotimaista rakennustuotantoa, jota mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä.

Tilasto on ns. nopea suhdannetilasto, jonka tietoja käytetään laajasti rakennustuotannon ja koko talouden suhdannetilanteen ja markkinoiden muutosten analysointiin ja ennustamiseen. Tilaston tiedot vaikuttavat osaltaan myös kansantalouden tilinpidon laskentaan.

Nyt julkaisematta jäävät tiedot julkaistaan heti, kun tietotoimitukset saadaan toimimaan. Tavallisesti tilasto julkaistaan kerran kuukaudessa noin 1,5 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jota tiedot kuvaavat.

Aikaisempi uutinen aiheesta

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston kotisivu

Lisätietoja:
Tilastokeskus, tilastojohtaja Hannele Orjala puh. 029 551 3582
Väestörekisterikeskus, johtaja Timo Salovaara puh. 050 344 3111