Uutisia 5.2.2015

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuottaminen keskeytyy

Tilastokeskus keskeyttää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tietojen tuottamisen toistaiseksi. Tietoja ei voida tuottaa ja julkaista, koska Väestörekisterikeskus (VRK) ei pysty toimittamaan tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja. Tilasto palautetaan tuotantoon heti, kun voidaan varmistua julkaistavien tietojen laadusta.

Ongelman taustalla laajat tietojärjestelmäuudistukset

Ongelmien taustalla ovat VRK:n toteuttamat tietojärjestelmämuutokset, joilla on uudistettu kokonaisuudessaan väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen käsittely. Uudistettu järjestelmä jouduttiin vuodenvaihteen kuntaliitoksiin liittyvien riippuvuuksien takia ottamaan käyttöön osittain keskeneräisenä marraskuussa 2014.

Kuntien säännöllisesti toimittamien rakennuslupatietojen rekisteröinti VRK:n uuteen järjestelmään ja niiden välittäminen Tilastokeskukselle on saatu käyntiin kuluvan vuoden tammikuussa. Rakennuslupatietojen rekisteröinnissä on kuitenkin tämän jälkeen ilmennyt tietoteknisiä ongelmia, joiden takia rekisteröinti on jouduttu keskeyttämään siksi aikaa, että käytettävien tietokoneohjelmien virheetön toiminta saadaan varmistettua.

Rakennuslupatietojen rekisteröinnin viivästysten ja tietojen puutteellisuuden takia Tilastokeskus ei ole saanut VRK:lta tietoja luotettavan tilastotuotannon edellyttämällä kattavuudella.

Ratkaisua etsitään yhteistyöllä

Tilastokeskus ja VRK tekevät tiivistä yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi, jotta tilasto voidaan palauttaa tuotantoon.

Nyt julkaisematta jäävät tiedot julkaistaan heti, kun tietotoimitukset ja järjestelmät saadaan toimimaan, minkä jälkeen siirrytään normaaliin kuukausittaiseen julkistusrytmiin.

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia, joita mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä. Tilastoon eivät sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset.

Kyseessä on ns. nopea suhdannetilasto, jota käytetään monipuolisesti mm. suhdannetilanteen ja markkinoiden muutosten analysoinnissa. Tavallisesti tilasto julkaistaan kerran kuukaudessa noin 1,5 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jota tiedot kuvaavat. Viimeisimmät julkaistut tiedot kuvaavat lokakuuta 2014.

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston kotisivu

Lisätietoja:
Tilastokeskus, tilastojohtaja Hannele Orjala puh. 029 551 3582
Väestörekisterikeskus, johtaja Timo Salovaara puh. 050 344 3111