Luotettavaan tietoon tarvitaan kaikkia - Sinivalkoinen kirje kutsuu vastaamaan 

Tilastokeskus kerää vuosittain tietoa yhteensä lähes 400 000 kansalaiselta, kotitaloudelta tai organisaatiolta. Kansalaisilta kerättävä tieto ja näkemykset ovat yhteiskunnallista päätöksentekoa ohjaavien tilastojen keskeinen raaka-aine. 

Jotta tiedot ovat luotettavia, vastauksia tarvitaan kattavasti ja tasaisesti eri henkilöryhmistä. Siksi jokainen vastaus on tärkeä.  

Sinivalkoinen kirje -kampanja nostaa esiin kansalaisten, eli meidän jokaisen, merkityksen yhteisen tiedon tuottajina. Kampanjan aikana touko-kesäkuussa 2024 kyselyihin tavoiteltavat saavat kotiinsa sinivalkoisen kirjekuoren, jonka avulla pyrimme herättelemään huomaamaan vastaamisen tärkeyden. Kampanja näkyy myös somessa. 

Sinivalkoinen kirje -kampanja kiinnittyy työvoimatutkimukseen, joka on Tilastokeskuksen laajin ja seuratuin tutkimus.  

Tilastokeskuksessa tutkimuksiin osallistumista on pyritty helpottamaan monin tavoin. Käytännössä kaikkiin kyselyihin on mahdollista vastata verkossa. Lisäksi tietoa kerätään puhelinhaastatteluilla tai postitse lähetettävällä lomakkeella.     

Jos saat kutsun tutkimukseemme, vastaathan! 
 

Katso Sinivalkoinen kirje -video YouTubessa

Tilastokeskuksen kyselyt ja tiedonkeruut