Datahuone

Datahuone on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, tietopohjaista päätöksentekoa edistävä pilottihanke. Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntämällä entistä tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysiä päätöksenteon tueksi ja poliittisten ratkaisuiden vaikutusten arvioimiseksi. Yksikkö on saanut kolmivuotisen rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuosille 2023–2025.

Datahuone toimii kiinteässä yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Helsinki GSE:n kanssa. Tilastokeskus vastaa rekisteriaineistojen yhdistämisestä ja toimittamisesta Datahuoneen tutkijoiden ja analyytikoiden käyttöön. HelsinkiGSE:n tutkijat laajentavat Datahuoneen taloustieteellistä osaamista. Heidän toimintaansa rahoittaa osin myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Datahuonetta johtaa Henna Laasonen.

Datahuoneen tutkimustoiminta on järjestäytynyt kolmeen eri teemaryhmään. Professori Otto Toivasen (Aalto-yliopisto) vetämä yritysryhmä on tutkinut mm. Venäjä-pakotteiden vaikutuksia suomalaisyritysten vientiin ja apulaisprofessori Lassi Ahlvikin (Helsingin yliopisto) luotsaama ympäristö- ja energiaryhmä on tarkastellut mm. sähkötukia ja energian hinnannousun vaikutuksia suomalaisyrityksiin. Hiljattain on perustettu myös työmarkkinat ja kotitaloudet -ryhmä.

Datahuone tietopohjaisen päätöksenteon tukena

Tilastokeskus kokoaa yhteiskunnan aineistoja ja varmistaa niiden tietosuojan ja tietoturvallisen käsittelyn. Koottavat aineistot ovat muun muassa hallinnollisia rekisteriaineistoja ja tiedonkeruiden aineistoja. VATT organisoi Datahuoneen toimintaa sekä tutkii ja analysoi dataa. Helsinki GSE tukee Datahuonetta tiedon analysoinnissa ja osaamisen kehittämisessä. Datahuone toimittaa tuottamansa tutkimukset ja analyysit ministeriöille päätöksentekoa ja toimenpiteiden arviointia varten.

Kaaviokuva Datahuoneen toiminnasta. Sisältö kerrottu sivun tekstissä edellä.

Datahuoneen tiedotteet

Datahuoneen tiedotteet ja raportit julkaistaan datahuonepilotti.fi-sivustolla.

Uutiset

Lisätiedot

ylijohtaja Ville Vertanen p. 029 551 3343
tutkimuspäällikkö Satu Nurmi p. 029 551 2926