Datahuone

Datahuoneen tavoitteena on tuottaa nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi muuttuvissa tilanteissa. Kolmivuotisen rahoituksen saanut Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö. Se toimii kiinteässä yhteistyössä taloustieteen tutkimuksen keskuksen Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Hanketta rahoittaa valtiovarainministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tilastokeskus vastaa korkeatasoisten rekisteriaineistojen yhdistämisestä ja toimittamisesta Datahuoneen henkilökunnan käyttöön. Helsinki GSE tuo mukanaan lisää taloustieteellistä osaamista ja kokemukset Tilannehuoneen nopeasta toimintatavasta.

Datahuoneen tiedotteet

Datahuoneen tiedotteet ja raportit julkaistaan datapilotti.fi-sivustolla.

Uutiset

Lisätiedot

ylijohtaja Ville Vertanen p. 029 551 3343
tutkimuspäällikkö Satu Nurmi p. 029 551 2926