Uutisia 31.8.2023

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä korjattu sähkön hintaindeksiä, vaikuttaa myös kokonaisinflaatioon

Tilastokeskus on korjannut yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin sisältyvää sähkön alaindeksiä elokuun ennakkotiedoissa. Korjauksen vaikutus yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkoarvioon elokuun kokonaisinflaatiosta on 0,7 prosenttiyksikköä. Ilman korjausta yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos olisi ollut ennakkotiedon mukaan 4,05 %, kun korjauksella vuosimuutos on 3,35 %.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset ilman korjausta ja korjauksen kanssa, elokuu 2023*

Hyödyke

Vuosimuutos ilman korjausta, %

Vuosimuutos korjauksella, %

Ero, prosenttiyksikköä

Kuluttajahintaindeksi

4,05

3,35

0,70

Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

4,01

0,27

3,74

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

4,90

-7,37

12,27

Sähkö

3,79

-14,93

18,72


*Ennakkotieto

Syy korjauksiin liittyy vuoden 2022 aikana käytettyihin hintaseurannan tietolähteisiin. Tietolähteissä esiintyneiden ongelmien vuoksi syyskuussa 2022 tietolähteeksi vaihdettiin Tilastokeskuksen oma sähköenergian hintakysely. Sähkön hinnoissa tapahtuvat muutokset eivät ole kuitenkaan välittyneet indeksiin oikein. Hintojen nousu on huomioitu sähkön hintaindeksiin virheellisesti kahdesti. Ensimmäisen kerran hintojen nousu otettiin indeksiin tammikuussa 2022, jolloin hintojen nousu näkyi toimitusvelvollisuushintojen nousuna, ja toisen kerran vastaava kuluttajille päin näkynyt hinnannousu otettiin indeksiin marraskuussa 2022.

Ennakkotieto sisältää ainoastaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. Lopullinen indeksi julkaistaan 14.9.2023, ja tuolloin julkistus sisältää kansallisen kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. 

Tilastokeskus on sopinut korjauksesta EU:n tilastoviraston Eurostatin kanssa. Kansainvälisten periaatteiden mukaisesti kuluttajahintaindeksiä (KHI) ei korjata takautuvasti. Siten myöskään yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä ei revisioida korjauksen myötä.

Korjaus vaikuttaa kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen heinäkuuhun 2024 asti, koska vuosimuutoksen laskennassa käytettävä edellisen vuoden pisteluku on siihen asti alkuperäisellä, korjaamattomalla tasolla.  

Lisätietoa korjauksesta 

Lisätietoja: yliaktuaari Kristiina Nieminen p. 029 551 2957