Ruututietokanta

Ruututietokanta on maksullinen tuote, joka sisältää Tilastokeskuksen koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna.

Karttaruutuihin pohjautuvat tilastoaineistot tarjoavat mahdollisuuden tarkastella alueellisia ilmiöitä hallinnollisista aluerajoista riippumatta. Keskeiset tiedot alueen asukasrakenteesta, koulutuksesta, asumisesta, tuloista ja työpaikoista on koottu aineistokokonaisuudeksi, joka on saatavissa koko Suomen alueelta joko 250 m x 250 m-, 1 km x 1 km- tai 5 km x 5 km-karttaruuduittain. Myös erilaiset alue- tai tietoryhmäpoiminnat ovat mahdollisia.

Ruututietokannan tietoja käytetään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla mm. kauppapaikkojen kohdistamiseen, markkinoinnin suunnittelemiseen, tutkimukseen sekä alueselvityksiin ja -suunnitelmiin.

Ruututietokanta päivitetään vuosittain uusilla tiedoilla. Aineistot ovat saatavilla paikkatietoaineistona (Esri Shapefile, OGC GeoPackage ja MapInfo) tai taulukkomuodossa. Vuodesta 2011 Ruututietokantaa on tuotettu ETRS89-TM35FIN -koordinaatistossa.

Ruututietokanta ladataan verkosta käyttäjätunnuksilla.

Tutustu myös avoimeen Paavo-aineistoon, jossa vastaava tietosisältö on saatavana postinumeroalueittain ja kunnittain. Tilastokeskuksen avoimissa paikkatietoaineistoissa on saatavina väestöruutuaineistot (1 km x 1 km sekä 5 km x 5 km) karkealla ikäluokittelulla.