Kuntapuntari

Kuntien ja alueiden mittari

Kuntapuntari 5/2008

Kuntatalous

Sisällys:

Heikki Helin Kuntatalouden kohentuminen hidastui vuonna 2007

Vesa Virtanen   Kuntien talousnäkymät synkentyneet - laskusuhdanteissa 1991 ja 2001 kuntapäättäjät olivat kuitenkin vielä pessimistisempiä

Niko Karvosenoja  Ilmansaasteiden päästöt vaihtelevat lähteittäin ja alueittain

Hannele Selin ja Erkki Rope  Helsingin metropolialueelle kestävä aluerakenne ohjaamalla rakentamista asutuksen ja raiteiden lähelle

Timo Sirkiä  Useiden palvelujen saavutettavuus heikentynyt kymmenessä vuodessa

Pekka Lith  Sosiaalihuollon palvelutuotantoa ulkoistetaan vauhdilla

Liisa Kähkönen  Myyjän markkinoilla hinta ei alene
Kilpailuttamisen vaikutus hintoihin vanhusten tehostetussa palveluasumisessa

LIITETAULUKKO Kuntien tunnuslukuja 2007


Päivitetty 9.2.2009