Kuntapuntari

Kuntien ja alueiden mittari

Kuntapuntari 4/2008

Alueiden tulevaisuus

Sisällys:

Heidi Pyykkönen   Kehittämispolitiikkaan ei odotusten mukaista otetta Kainuussa

Aimo Ryynänen  Ikääntyvän Suomen "uusi yhteiskunta" - elinolojen yhdenvertaisuuden säilyttämisen mahdollisuudet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keinoin

Arja-Tuulikki Wilén Luottamus on alueellisen yhteistyön haaste ja mahdollisuus

Mikko Erjos Maija Berndtson kirjastojen tulevaisuudesta: Monipuolistumisen kautta kansalaisten kuhinakeitaiksi

Pekka Lith Kotitalousvähennysjärjestelmää laajennetaan

Leena Rantamäki-Lahtinen Monialaisuus tarjoaa maatiloille mahdollisuuden menestymiseen

LIITETAULUKKO Väestö yhteensä ja ikäryhmittäin 2007 ja ennuste 2025, muutokset yhteensä ja ikäryhmittäin 2007-2025 sekä huoltosuhde 2007 ja 2025 ja sen muutos 2007-2025 kunnittain


Päivitetty 7.11.2008