Kuntapuntari 4/2004

Seutukuntapuntari

Sisällys:

Väestö
Väkiluku ja väestönmuutokset
Demografinen huoltosuhde
Ulkomaalaiset
Väestöennuste

Työelämä ja koulutus
Elinkeinorakenne
Taloudellinen huoltosuhde

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset
Kotipalvelujen nettokustannukset
Toimeentulotukimenot

Yritykset
Yritysten toimipaikat ja muutos
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Asuminen ja rakentaminen
Asuntokunnat
Asunnot ja niiden hinnat
Asuntotuotanto
Valmistuneet rakennukset

Talous
Arvonlisäys sektoreittain ja toimialoittain
Arvonlisäyksen muutos
Osuudet arvonlisäyksestä
Kotitalouksien tulot
Kuntien tilinpäätösten tunnuslukuja

Ympäristön tila
Ilmoitusvelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt,
typen oksidien päästöt
ja hiukkaspäästöt


Päivitetty 1.2.2005