Kuntapuntari 4/2003

Seutukuntapuntari

Sisällys:

Väestö
Väkiluku ja väestönmuutokset
Demografinen huoltosuhde
Ulkomaalaiset

Työelämä ja koulutus
Väestön pääasiallinen toiminta
Elinkeinorakenne
Työpaikkojen muutos
Taloudellinen huoltosuhde
Koulutusaste

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset
Vanhusten laitospalvelujen nettokustannukset
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen työllistävyys

Talous
Arvonlisäys sektoreittain ja toimialoittain
Arvonlisäyksen muutos
Osuudet arvonlisäyksestä
Kuntien tilinpäätösten tunnuslukuja

Yritykset
Yritysten toimipaikat ja muutos
Yrittäjät
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Asuminen ja rakentaminen
Asuntokunnat
Asunnot ja niiden hinnat
Asunnottomat
Asuntotuotanto
Valmistuneet rakennukset

Ympäristön tila
Ilmoitusvelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt,
typen oksidien päästöt
ja hiukkaspäästöt


Päivitetty 11.6.2004