Kuntapuntari

Kuntien ja alueiden mittari

Kuntapuntari 2/2008

Alueiden kilpailukyky

Sisällys:

Antti Pelkonen Suomalainen kilpailuvaltio ja alueiden kilpailukyky: Suomi siirtymässä hyvinvointivaltiosta kohti kilpailuvaltiota

Markku Sotarauta ja Richard Lester  Yliopistot, innovaatio ja aluekehitys: Yliopistojen merkitys korostuu alueiden taloudellisessa kehityksessä ja kilpailussa

Vesa Virtanen  Kuntapäättäjät ennakoivat hankaluuksia työvoiman saantiin

Erkki Niemi Loviisan ja Salon seutukunnat kokeneet 30 vuodessa rajuimman rakennemuutoksen

Timo Rautajoki  Teollistuuko pohjoinen Suomi uudelleen?

Heikki HavénAmmattikorkeakoulujen alueellinen sirpaleisuus väheni hieman
Opetusta annettiin 76 kunnassa vuonna 2007

LIITETAULUKKO  Väestön koulutuspääoma, kotitalouksien saamat tulot, tuotantotoiminnassa maksetut palkansaajakorvaukset ja bruttokansantuote sekä niiden muutokset 1975, 1995 ja 2005


Päivitetty 11.7.2008