Kuntapuntari

Kuntien ja alueiden mittari

Kuntapuntari 2/2006

Palvelujen yksityistäminen

Sisällys:

Vesa Virtanen Kuntapäättäjät uudistamassa kunta- ja palvelurakennetta

Pentti Siitonen Kunnan oma, sopimukset, yhteistyö vai ulkoistaminen:
Kuntien palvelujen organisointiin suuria muutoksia vuosikymmenessä

Aino-Marja Kontio Kunnat innostuivat markkinoimaan

Pekka Lith Kuntien ruokahuollon kilpailuttaminen etenee

Olli Savela Kunnallisia vai yksityisiä palveluja?
Tuottamistapaa ei tule tarkastella vain kunnan talouden kannalta

Sami Hautakangas Kunta-alan yhteisöjen kokonaistuottavuus laskenut 2000-luvulla

Pekka Ylöstalo Kuntien työhyvinvointi kehittyy ristiriitaisesti

Mikko Erjos Suomalaiset sosiaali- ja terveyspalveluista:
Julkinen ala tuottakoon pääosan

KYMMENEN KÄRJESSÄ

LIITETAULUKKO


Päivitetty 28.6.2006