Kartta-aineistot

Tilastokeskus ylläpitää kuntapohjaisia alueluokituksia numeerisessa muodossa, jolloin ne ovat käytettävissä esimerkiksi paikkatieto-ohjelmissa. Kuntapohjaisten alueluokitusten lisäksi Tilastokeskus tuottaa itse vuosittain postinumeroaluerajauksen ja tilastoruudukon sekä ylläpitää kuntien osa-alueraja-aineistoa. Tilastoja tuotetaan myös Suomen ympäristökeskuksen muodostaman taajamarajauksen mukaisesti.

Tilastoinnin pohjana olevat tilastointialueet ovat saatavissa vektorimuotoisina kartta-aineistoina useimpiin paikkatieto-ohjelmiin sopivissa muodoissa.

Kuntapohjaiset tilastointialueet
Luokituksen kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen avulla
  
Aluehallintovirastot WMS WFS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset WMS WFS
EU:n alueluokitus NUTS 12 -
Hyvinvointialueet WMS WFS
Kunnat WMS WFS
Maakunnat WMS WFS
Seutukunnat WMS WFS
Suuralueet WMS WFS
Työssäkäyntialueet WMS WFS
Vaalipiirit WMS WFS
Muut tilastointialueet
Aineiston kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto
  
Tilastolliset postinumeroalueet WMS WFS
Tilastoruudukko 5 km x 5 km WMS WFS
Tilastoruudukko 1 km x 1 km WMS WFS
Tilastoruudukko 250 m x 250 m Latauslinkki (gpkg, 276 MB)
Kuntien tilastolliset osa-alueet Kuntien extranet
Taajamat Suomen ympäristökeskus