Kartta-aineistot

Tilastokeskus ylläpitää kuntapohjaisia alueluokituksia numeerisessa muodossa, jolloin ne ovat käytettävissä esimerkiksi paikkatieto-ohjelmissa. Kuntapohjaisten alueluokitusten lisäksi Tilastokeskus tuottaa itse vuosittain postinumeroaluerajauksen ja tilastoruudukon sekä ylläpitää kuntien osa-alueraja-aineistoa. Tilastoja tuotetaan myös Suomen ympäristökeskuksen muodostaman taajamarajauksen mukaisesti.

Tilastoinnin pohjana olevat tilastointialueet ovat saatavissa vektorimuotoisina kartta-aineistoina useimpiin paikkatieto-ohjelmiin sopivissa muodoissa.

Kuntapohjaiset tilastointialueet
Luokituksen kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen avulla
  
Aluehallintovirastot WMS WFS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset WMS WFS
EU:n alueluokitus NUTS 12 -
Kunnat WMS WFS
Maakunnat WMS WFS
Seutukunnat WMS WFS
Suuralueet WMS WFS
Työssäkäyntialueet WMS WFS
Vaalipiirit WMS WFS
Muut tilastointialueet
Aineiston kuvaus
  
Aineiston käyttöönotto
  
Tilastolliset postinumeroalueet WMS WFS
Tilastoruudukko 5 km x 5 km WMS WFS
Tilastoruudukko 1 km x 1 km WMS WFS
Tilastoruudukko 250 m x 250 m Latauslinkki (gpkg, 276 MB)
Kuntien tilastolliset osa-alueet Kuntien extranet
Taajamat Suomen ympäristökeskus