Työorganisaation toimivuus

Tiedonkeruu on ohi - jakaumat alla

Jakaumat excelinä täällä ja pdf-versiona täällä.

Mitä tutkitaan?

Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimuksessa pyritään muodostamaan trendikuva suomalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen toimintatapojen kehittymisestä viime vuosina. Vastaavanlaista yritys-/organisaatiotasoista tietoa ei ole saatavilla muista lähteistä.

Tutkimus auttaa ymmärtämään, miten yritysten ja julkisyhteisöjen käytännöt ovat yhteydessä suorituskykyyn ja osaamisen parantamiseen. Yhtenä tavoitteena on tunnistaa, millaisia keskeisiä kehittämistarpeita yrityksillä ja muilla työorganisaatioilla on Suomessa.

Tutkimuskysymyksiin voi tutustua etukäteen esimerkkilomakkeen avulla. Klikkaa yrityksen lomake tai julkisyhteisön lomake.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä loka-joulukuun 2021 aikana. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Tiedonkeruu on kertaluonteinen. Otoksessa on mukana kaikkiaan noin 4500 yli 10 henkilön yritystä ja julkisyhteisöä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen yrityksen tai julkisyhteisön tietoja ei voi tunnistaa. Tietojen käsittelystä lisää täällä.

Miten kyselyyn vastataan?

Yrityksiin ja muihin työorganisaatioihin lähettävässä saatteessa kerrotaan linkki, tunnus ja salasana web-lomakkeelle kirjautumista varten. Vastaamattomia tavoitellaan uudelleen, ja Tilastokeskuksen haastattelijat ottavat yhteyttä sopivan yhteyshenkilön löytämiseksi.

Lisätiedot

Lisätietoja kannattaa ensisijaisesti kysyä sähköpostitse.

Työterveyslaitos

erikoistutkija Kirsikka Selander , kirsikka.selander@ttl.fi , puh. 030 474 3065

Tilastokeskus

yliaktuaari Markku Nieminen , tyopaikkatutkimus@stat.fi , puh. 050 500 5244