Eurostudent logo

EUROSTUDENT VII Opiskelijatutkimus 2019

Nyt kysytään opiskelijoilta!

Eurostudent on opiskelijatutkimus, jolla kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja toimeentuloa.

Tietoa kerätään samanaikaisesti 30 euroopan maassa korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön. EUROSTUDENT-kysely tehdään Suomessa nyt seitsemättä kertaa. Kyselyaineiston avulla on saatu kattava kuva suomalaisista opiskelijoista kansainvälisiä vertailuja varten. Nyt tarvitaan uutta tietoa.

Ketkä vastaavat kyselyyn

Tutkimukseen on poimittu korkeakoulujen opiskelijatietokannasta satunnaisesti edustava otos Suomen korkeakouluopiskelijoista. Jotta tutkimustulokset antaisivat opiskelijoiden tilanteesta oikean kuvan, on tärkeää, että kaikki otokseen valikoituneet 25 000 opiskelijaa vastaavat kyselyyn.

Miten tietojen luottamuksellisuus varmistetaan

Tiedot kerätään verkkokyselyllä, johon vastataan nimettömänä. Jokainen otokseen osunut saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin, jonka kautta vastaaminen tapahtuu.

Henkilötietojen käsittelyoikeus Eurostudent -tutkimuksessa perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan lakisääteiseen velvoitteeseen ja yleiseen etuun tieteellistä tutkimusta varten. Tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot on saatu korkeakouluilta sekä Tilastokeskuksen ylläpitämästä, väestötietojärjestelmään perustuvasta rekisteristä. Tutkimusaineistoa varten Tilastokeskus täydentää kyselylomakkeella saatavia tietoja hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Näitä tietoja ovat esimerkiksi koulutukseen, ikään ja työssäkäyntiin liittyvät tiedot.

Tilastokeskus luovuttaa aineiston nimettömänä opetus ja kulttuuriministeriölle sekä Eurostudent -tutkimushankkeen tutkijoille. Jatkotutkimuksia varten aineisto voidaan luovuttaa talous- ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin. Luovuttaminen tehdään aina nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan nimettömänä myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon.

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja tutkimuksen tietosuojaselosteesta (pdf).

Vastaamalla olet mukana arvonnassa

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja.

Yhteyshenkilöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö opetusneuvos Kaisu Piiroinen, p. 029 533 0359 etunimi.sukunimi(at)minedu.fi

Tilastokeskus yliaktuaari Juhani Saari, p. 029 551 2680 eurostudent(at)tilastokeskus.fi

 

EUROSTUDENT: https://www.eurostudent.eu/

EUROSTUDENT database: https://database.eurostudent.eu/

Suomalainen artikkelikokoelma: https://minedu.fi/raportit-ja-tutkimukset

 

Eurostudent esite (pdf)

Saateviesti (pdf)

Tietosuojaseloste (pdf)