Maksullisuus ja hinnat

Tilastokeskus tuottaa maksuttomia ja maksullisia tietotuotteita ja -palveluita. Kaikki budjettirahoituksella tuotettu tilastotieto on saatavilla maksutta internetissä. Maksullisena palveluna tuotetaan käyttäjien erityistarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita, joiden tuottamisesta peritään maksu valtiovarainministeriön asetuksen 1271/2019 mukaisesti.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaavat valtiovarainministeriön asetuksen lisäksi valtion maksuperustelaki ja valtion maksuperusteasetus.

Maksuttomia tuotteita ja palveluita

 • yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot itsepalveluna internetissä
 • pienimuotoiset (pääsääntöisesti alle 15 minuutin) opastus- ja tietopalvelut
 • Tilastokirjaston lainauspalvelut
 • teemasivustot, portaalit ja tilastojen käyttämistä ja tulkintaa tukevat verkkopalvelut.

Maksullisia tuotteita ja palveluita

 • tilastoalan julkaisut ja lehdet lukuun ottamatta tilastokohtaisia julkaisuja itsepalveluna internetissä
 • kaikkien julkaisujen painatus- ja toimituskulut
 • tutkimukset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut, kuten haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut, koulutus-, luento- ja konsultointipalvelut sekä tietotekniikkapalvelut
 • tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut
 • rekisteripalvelut, esim. tietojen luovuttaminen Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä
 • asiakaskohtaiset tietokantapalvelut
 • Tilastokeskuksen tilojen ja laitteiden käyttö
 • kuolintodistusten jäljennökset tutkimus- ja tilastotarkoituksiin
 • muut edellä mainittuihin verrattavat tuotteet ja palvelut, kuten valokopiot ja muut jäljennökset.

Työn tunti- ja päivähinnat

Esimerkiksi erityisselvityksenä tehty toimeksianto hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan.

Maksullisen työn tuntihinta: työn vaativuudesta riippuen 65–130 euroa/tunti.

Haastattelutyön tuntihinta: 30 euroa/tunti.

Tietotekniikka- ja menetelmäpalveluiden tuntihinnat:

 • Sovellustyö 86 euroa/tunti
 • Tilastollinen menetelmätyö 105 euroa/tunti
 • Tallennustyö 45 euroa/tunti

Konsultointityön päivähinta: Koko päivän veroton konsultointihinta on 880 euroa. Tämä sisältää myös valmistelutyön. Matka- ja materiaalikustannukset laskutetaan erikseen.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden hinnat löytyvät kunkin palvelun sivulta.

Päivitetty 24.11.2020