Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammatti Ammattikoodi      
Ammatit yhteensä   2 447 1 259 1 188
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 01 256 178 78
Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 8 4 4
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 12 166 110 55
Pienyritysten johtajat 13 82 64 18
Erityisasiantuntijat 2 473 239 233
Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat 21 154 125 28
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 22 41 16 25
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 23 133 46 86
Muiden alojen erityisasiantuntijat 24 145 51 94
Asiantuntijat 3 405 159 245
Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 31 85 72 13
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 32 107 13 94
Liikenneopettajat ym. 33 . . .
Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 34 211 73 138
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 157 37 119
Toimistotyöntekijät 41 118 31 87
Asiakaspalvelutyöntekijät 42 38 6 32
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijä t 5 389 76 313
Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 51 280 45 235
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 52 109 31 78
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 103 65 38
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 268 244 24
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 71 107 104 3
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 72 128 121 6
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 73 9 5 4
Muut valmistustyöntekijät 74 24 14 11
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 190 160 30
Prosessityöntekijät 81 25 23 3
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 82 57 35 22
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 83 107 102 5
Muut työntekijät 9 191 86 104
Muut palvelutyöntekijät 91 130 41 89
Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 92 . . .
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 93 60 45 15
Sotilaat 00 10 9 0

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_034_fi.html