Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 1 259 1 188
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 82 33
Maatalous 01 84 54 30
C Teollisuus 10-33 362 266 96
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 21 24
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 59 45 14
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 35 14
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 61 51 10
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 115 88 27
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 26 7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 21 6
F Rakentaminen 41-43 172 157 15
Talonrakentaminen 41 61 55 6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 91 84 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 298 148 151
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 36 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 60 32
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 164 51 113
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 124 32
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 101 87 14
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 37 18
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 24 58
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 63 32
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 31 40
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 150 82 68
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 38 19
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 48 52
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 28 34
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 51 66
P Koulutus 85 174 58 116
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 379 44 335
Terveyspalvelut 86 179 26 153
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 79 9 70
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 9 112
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 55 28 27
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 28 56

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_030_fi.html