Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2006 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 407 872 3 471 217 3 553 580 3 301 965 3 357 941
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 72 102 69 757 75 595 73 390 75 328
C Teollisuus 10-33 671 254 678 340 671 410 562 963 565 049
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 41 341 38 446 43 056 43 174 42 571
F Rakentaminen 41-43 218 734 240 399 255 355 225 830 230 280
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 401 078 414 880 435 057 399 392 406 331
H Kuljetus ja varastointi 49-53 224 260 220 651 220 396 208 586 214 326
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 98 818 104 916 116 231 104 149 103 464
J Informaatio ja viestintä 58-63 146 773 144 638 143 676 138 945 143 003
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 101 140 103 663 110 004 104 492 101 739
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 172 506 181 472 202 125 184 888 195 095
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 142 517 152 612 141 162 128 154 131 670
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 194 406 190 259 188 126 185 691 184 378
P Koulutus 85 232 595 226 838 225 294 219 727 239 642
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 537 862 545 376 551 975 554 870 552 434
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 58 122 59 648 57 859 59 202 60 751
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 89 446 90 900 99 770 94 869 94 568

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2006 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_019_fi.html