Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2006 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 055 137 4 112 371 4 210 618 3 958 480 3 998 202
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 260 660 257 453 250 755 244 881 239 595
C Teollisuus 10-33 719 386 724 571 723 223 609 548 605 608
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42 635 39 937 43 841 44 545 43 790
F Rakentaminen 41-43 301 834 319 849 342 135 308 647 313 071
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 492 320 498 475 518 473 481 074 491 025
H Kuljetus ja varastointi 49-53 270 102 268 071 270 744 262 074 271 315
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 125 015 133 299 141 871 132 593 130 436
J Informaatio ja viestintä 58-63 160 232 156 718 153 729 151 408 158 315
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 112 366 114 883 119 679 114 033 112 755
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 217 830 231 898 256 464 234 407 240 980
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 159 617 168 434 160 985 154 666 155 388
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 194 882 190 472 188 752 186 211 184 467
P Koulutus 85 237 084 231 800 231 615 225 378 245 674
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 562 191 570 313 582 608 588 168 576 958
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 75 117 72 720 74 772 76 571 80 689
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 118 271 123 924 133 025 128 914 129 994

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2006 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_018_fi.html