Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee aikasarjamallinnuksen käyttöönoton ansiosta

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien julkistusviive lyhenee tammikuun 2019 tiedoista alkaen kuukaudella. Jatkossa kaikki liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Uudistus koskee myös kaupan tarkempia toimialoja. Tuoreimman kuun laskennassa käytetään jatkossa apuna aikasarjamallinnusta, joka mahdollistaa tietojen nopeamman tuottamisen laadukkaina. Osalla toimialoista tuoreimmat tiedot saattavat kuitenkin tarkentua merkittävästikin myöhemmissä julkistuksissa, mutta nämä toimialat merkitään erikseen tietokantataulukoihin. Aikasarjamallinnusta käytetään osalla toimialoista myös noin kahden ja puolen kuukauden viiveellä julkistettavien tietojen laskennassa. Vähittäiskaupan pikaennakko, joka julkaistaan vajaan kuukauden viiveellä, säilyy ennallaan.

Aikasarjamallinnuksessa käytetään toimialasta riippuen seuraavia menetelmiä:

1) ARIMA-mallia, johon on yhdistetty pääkomponenttianalyysillä muodostettuja faktoreita myyntitiedustelun tiedoista tai palkkasummakuvaajan käyttämistä tiedoista.

2) Regularisointimalleja (Ridge, Lasso, Elastic-Net), joihin on yhdistetty pääkomponenttianalyysillä muodostettuja faktoreita myyntitiedustelun tiedoista tai palkkasummakuvaajan käyttämistä tiedoista.

3) Staattista regressiomallia, joka hyödyntää myyntitiedustelun tietoja tai palkkasummakuvaajan käyttämiä tietoja.

Lisää käytetyistä ennustemenetelmistä voi lukea menetelmäraportista (vain englanniksi) sekä Tieto & trendit -artikkelista.


Päivitetty 13.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/plv_2019-02-13_uut_001.html