Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelualojen liikevaihtokuvaajan julkaisutasot uudistuvat siirryttäessä toimialaluokitus TOL 2008:aan

TOL 2008 -luokituksen mukaiset uudet julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön palvelualojen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2009 tammikuun tiedot. Lisätietoja: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Pääluokat ja kaksinumerotasot

Muut palvelut yhteensä

H Kuljetus ja varastointi
49 Maa- ja rautatieliikenne
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne (ei julkaista)
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
53 Posti- ja kuriiritoiminta (ei julkaista)

I Majoitus ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta

J Informaatio ja viestintä
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta

L Kiinteistöalan toiminta

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
69-70Lakiasiain ja laskentatoimen palvelut ja liikkeenjohdon konsultointi
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
77Vuokraus- ja leasingtoiminta
78 Työllistämistoiminta
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta ja muut varauspalvelut
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

R Taiteet, viihde ja virkistys

S Muu palvelutoiminta
94 Järjestöjen toiminta
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
96 Muut henkilökohtaiset palvelut

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään Palvelualojen liikevaihtokuvaajan vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä tulevien uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Palvelualojen liikevaihtokuvaajan TOL 2002 luokituksen mukaisia tietoja sekä TOL 2008 luokituksen mukaisia tietoja voidaan vertailla parhaiten seuraavasti:

H Kuljetus ja varastointivastaa lähes täysin TOL 2002-luokituksella julkaistua pääluokkaa I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne pois lukien kolminumerotason 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta, joka siirtyy pääluokkaan N. TOL 2002:n kaksinumerotaso 64 Posti- ja teleliikenne vaihtuu TOL 2008:ssa kaksinumerotasoksi 53 Posti- ja kuriiritoiminta.

I Majoitus ja ravitsemistoiminta vastaa TOL 2002:n pääluokkaa H Majoitus ja ravitsemistoiminta.

J Informaatio ja viestintä-pääluokkaankuuluvat TOL 2008 -luokituksen mukaiset kaksinumerotasot ja niiden siirtyminen TOL 2002-luokituksen mukaisista pääluokista:

 • 61 Televiestintä, joka vastaa lähinnä kolminumerotasoa 642 Teleliikenne pääluokasta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • 60 Radio- ja televisiotoiminta, joka vastaa lähinnä kolminumerotasoa 922 Radio- ja televisiotoiminta pääluokasta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
 • 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä tietopalvelutoiminta, joka vastaa osaa kaksinumerotasosta 72 Tietojenkäsittelypalvelu pääluokasta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
 • Informaatioon ja viestintään kuuluu lisäksi kaksinumerotaso 58 Kustannustoiminta, joka on yhdistelmä osista TOL 2002:n mukaisia kaksinumerotasoja 72 Tietojenkäsittelypalvelu ja 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
 • Informaatioon ja viestintään kuuluu myös kaksinumerotaso 59 Elokuva, video ja televisio-ohjelmatuotanto, jossa yhdistyy osa TOL 2002:n mukaisista kaksinumerotasoista 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen sekä 92 Virkistys- kulttuuri ja urheilutoiminta.

L Kiinteistöalan toimintavastaa lähes täysin TOL 2002:n pääluokan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liike-elämän palvelut kaksinumerotasoa 70 Kiinteistöalan palvelut.

Pääluokkaa M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimintavastaavat TOL 2002:n mukaisen pääluokan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liike-elämän palvelut kaksinumerotasot 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta ja 73 Tutkimus ja kehittäminen. TOL 2008:n mukaisesti nämä ovat 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen ja 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle.

Pääluokkaan M kuuluvat lisäksi TOL 2008:n mukaisesti

 • 69 Lakiasiain- ja laskentatoimien palvelut
 • 702 Liikkeenjohdon konsultointi
 • 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
 • 73 Mainostoiminta ja markkinointitutkimus.

N Hallinto- ja tukipalvelutoimintakoostuu TOL 2002:n mukaisen pääluokan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liike-elämän palvelut kaksi- ja kolminumerotasoista

 • 71 Kulkuneuvojen yms. vuokraus
 • 746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
 • osasta kaksinumerotasoa 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta.

Lisäksi Hallinto- ja tukipalvelutoimintaan kuuluu TOL 2002:n mukaisen pääluokan I Kuljetus- varastointi ja tietoliikenne kolminumerotaso 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan TOL 2008:n mukaiset kaksi- ja kolminumerotasot ovat

 • 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
 • 78 Työllistämistoiminta
 • 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta ja muut varauspalvelut
 • 80 Turvallisuus-, vartiointi ja etsiväpalvelut
 • 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
 • 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle.

R Taiteet, viihde ja virkistys -pääluokkaavastaa TOL 2002:nmukaisen pääluokan O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut kaksinumerotaso 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta.

S Muu palvelutoimintakoostuu TOL 2002 -luokituksen mukaisen pääluokan O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut kaksinumerotasoista 91 Järjestötoiminta ja 93 Henkilökohtaiset palvelut sekä pääluokan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut kolminumerotasosta 725 Tietokoneiden korjaus.

Muun palvelutoiminnan TOL 2008:n mukaiset kaksinumerotasot ovat 94 Järjestöjen toiminta, 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitalouskoneiden korjaus ja 96 Muut henkilökohtaiset palvelut.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen. Vuosien 2005-2008 tiedot lasketaan mikroaineistosta perusvuoden vaihdon vuoksi. Vuosien 1995-2004 tiedot muodostetaan aiempaa tilastoaineistoa hyödyntäen käyttäen seuraavia menetelmiä:

 1. Jo vastaavalla sisällöllä TOL 2002:lla aiemmin julkaistuja tietoja hyödynnetään joissain tapauksissa sellaisenaan taannehtivana aikasarjana. Esimerkki tällaisesta toimialasta on majoitus- ja ravitsemistoiminta.
 2. Useista julkaistuista TOL 2002 -toimialoista tai niiden osista muodostuvissa TOL 2008 -toimialojen tiedoissa taannehtiva aikasarja lasketaan painottamalla aiemmin laskettuja aikasarjoja yhteen. Painottamisessa käytetään perusvuoden 2005 painoja. Tällä tavalla muodostetaan esimerkiksi uuden informaation ja viestinnän toimialan tiedot.
 3. Uusien, aiemmin julkaisemattomien toimialojen tiedot lasketaan mikroaineistosta vuoden 1995 tiedoista alkaen. Esimerkki tällaisesta toimialasta on radio- ja televisiotoiminta.

Vuosille 1995-2004 muodostettujen taannehtivien tietojen tarkkuus on lähes yhtä hyvä kuin aiemmin julkaistujen vastaavien tietojen tarkkuus. Vuosien 2005-2008 tietojen tarkkuus ei muutu luokitus- ja perusvuosivaihdoksen yhteydessä.

Lisätietoja toimialauudistuksen vaikutuksesta palvelualojen liikevaihtokuvaajaan

Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Toimialauudistuksen vaikututusta palvelualojen toimialoihin on pohdittu myös Palvelualojen toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-09-26_luo_001.html