Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.10.2012

Ennakkotieto: Kokoomus säilytti asemansa suurimpana puolueena, Perussuomalaiset lisäsivät kannatustaan eniten kunnallisvaaleissa 2012

Kokoomus säilytti viime kunnallisvaaleissa saavuttamansa aseman maan suurimpana puolueena. Kokoomus sai annetuista äänistä 21,9 prosenttia menettäen kuitenkin ääniosuuttaan 1,6 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin kunnallisvaaleihin. Kokoomuksen kokonaisäänimäärä oli 545 000, mikä oli 53 000 ääntä vähemmän kuin kunnallisvaaleissa 2008. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kunnallisvaaleista 2012.

Puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 2012 ja 2008, (%)

Puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 2012 ja 2008, (%)
Muut puolueet 2012: SKP, Piraattip., IP, KTP, Muutos 2011, STP, KA, Vapausp.,
Muut puolueet 2008: SKP, IP, KTP, STP, SSP, KA
ja
Muut 2012 ja 2008: Valitsijayhdistykset

SDP sai toiseksi eniten ääniä ja säilytti asemansa maan toiseksi suurimpana puolueena. Se sai 19,6 prosenttia kaikista äänistä menettäen kannatustaan 1,7 prosenttiyksikköä. SDP:n kokonaisäänimäärä oli noin 487 000 mikä oli 54 000 ääntä vähemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa.

Suomen Keskusta säilyi maan kolmanneksi suurimpana puolueena. Sen kannatus oli 18,7 prosenttia, ja se menetti kannatustaan edellisvaaleista 1,4 prosenttiyksikköä. Suomen Keskusta sai kaikkiaan ääniä 465 000, mikä oli 47 000 ääntä vähemmän kuin 2008.

Vaalien suurin voittaja oli Perussuomalaiset, joka lisäsi kaikista puolueista eniten kannatustaan ja nousi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. Puolueen kannatus oli nyt 12,3 prosenttia, mikä oli 7,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Perussuomalaisten 307 000 ääntä oli 170 000 ääntä enemmän kuin 2008.

Vihreä liitto sai annetuista äänistä 8,5 prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Vasemmistoliitto sai 8,0 prosenttia äänistä menettäen kannatustaan 0,8 prosenttiyksikköä edellisistä kunnallisvaaleista.

Äänestysaktiivisuus jäi vaaleissa selvästi edellisiä kunnallisvaaleja matalammaksi. Äänestysprosentti koko maassa oli 58,2, kun se edellisissä kunnallisvaaleissa oli 61,2. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ennakkoon äänesti 42,4 prosenttia kaikista äänestäneistä.

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelut

Tilastokeskus julkaisi ennen vaaleja 18.10.2012 kunnallisvaaliehdokkaiden taustoista katsauksen, jossa tarkastellaan muun muassa ehdokkaiden sukupuolijakaumaa, ikää, syntyperää, koulutusta, työllisyyttä, tulotasoa ja perheasemaa verrattuna äänioikeutettujen vastaaviin tietoihin. Katsausta täydennetään 2.11.2012 vahvistetun vaalituloksen julkistuksen yhteydessä valittujen taustatiedoilla.

Tilastokeskus avaa 29.10.2012 verkossa maksuttoman vaalikarttapalvelun, jossa on kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa kunnallisvaaleista. Teemoina ovat muun muassa äänestysaktiivisuus, eniten ääniä saanut puolue, puolueiden kannatus ja kannatuksen muutos sekä nuorten, naisten ja uusien valtuutettujen osuus. Tietoja voi tarkastella eri aluetasoilla: kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Karttojen tiedot päivitetään vahvistetun vaalituloksen tiedoilla 2.11.2012.

Tarkemmat vaalitulostiedot löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web-tietokantapalvelusta, jossa jokainen voi muodostaa omia tilastotaulujaan vaaleista. Tietokantataulukot kunnallisvaalien ennakkotiedoista tuotetaan 29.10.2012. Kunnallisvaalien vahvistetun tuloksen mukaiset tietokantataulukot julkistetaan 2.11.2012.

Vaalikarttapalvelu

Tietokantataulukot


Lähde: Kunnallisvaalit 2012, ennakkotieto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Päivitetty 29.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2012/kvaa_2012_2012-10-29_tie_001_fi.html