Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.10.2012

Ehdokasasettelu: Kunnallisvaaleissa 2012 yhteensä 37 124 ehdokasta


Korjattu 19.3.2014 . Korjatut luvut on merkitty punaisella. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).

Puoluerekisteriin merkityistä kuudestatoista puolueesta kaikki asettivat ehdokkaita. Kaikkiaan ehdokkaita Manner-Suomen 304 kunnassa on 37 124 , joista valitsijayhdistysten asettamia 787. Ehdokkaista miehiä on 22 702 ja naisia 14 422. Ehdokkaista 7 292 on nykyisessä kunnanvaltuustossa toimivia kunnanvaltuutettuja ja 162 istuvia kansanedustajia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kunnallisvaalien 2012 ehdokasasettelusta.

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kunnallisvaaleissa 1953-2012

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kunnallisvaaleissa 1953-2012

Naisehdokkaiden osuus laski edellisistä kunnallisvaaleista, 1,6 prosenttiyksikköä ja on nyt 38,8 %. Ennen vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokasasettelua oli naisten osuus kunnallisvaaliehdokkaista noussut yhtäjaksoisesti vaalista toiseen aina 1950-luvulta asti. Eduskuntapuolueiden naisehdokasosuudet näissä vaaleissa ovat VIHR 56,8 %, KD 45,3 %, RKP 43,5 %, SDP 40,4 %, KESK 39,8 % , KOK 39,1 %, VAS 37,9 % ja PS 23,3 %. Verrattuna edellisten vaalien ehdokasmääriin kunnallisvaaliehdokkaiden kokonaismäärä lisääntyi eduskuntapuolueista ainoastaan Perussuomalaisilla ja Vihreillä.

Ehdokkaiden keski-ikä kunnallisvaaleissa 2012 on lähes 49 vuotta, mikä on vuoden enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Alle 30-vuotiaita ehdokkaista oli 10,0 prosenttia mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Yli 65-vuotiaiden ehdokkaiden osuus vastaavasti nousi edellisten kunnallisvaalien 9,2 prosentista 13,5 prosenttiin ehdokkaista. Kaikkiaan yli 65-vuotiaita ehdokkaita on näissä vaaleissa yli 5 000, mikä on lähes 1 500 ehdokasta enemmän kuin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita kuin mikä on kunnassa valittavien valtuutettujen määrä.

Ehdokkaiden lukumäärä puolueen ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2012

Vaalipiiri Yht.   KESK   SDP   KOK   PS   VAS  VIHR   KD   RKP  
Manner-Suomi 37 124 8 401 6 986 6 874 4 394 3 506 2 299 1 870 1 350
Helsinki 1 064 105 127 127 126 127 127 88 89
Uusimaa 5 289 529 1 023 1 009 576 432 617 268 595
Varsinais-Suomi 3 651 756 690 855 364 330 238 122 132
Satakunta 2 203 504 497 471 227 293 102 85 -
Häme 2 857 576 653 732 275 243 169 149 -
Pirkanmaa 3 259 506 711 674 434 345 268 163 1
Kymi 2 088 428 441 453 225 111 124 147 8
Etelä-Savo 1 496 441 343 259 181 48 67 95 -
Pohjois-Savo 2 004 571 339 318 266 247 85 120 -
Pohjois-Karjala 1 513 429 387 203 237 90 70 73 -
Vaasa 4 201 1 039 679 704 582 182 96 334 514
Keski-Suomi 2 147 594 434 374 262 192 110 125 -
Oulu 3 543 1 355 417 452 473 485 172 75 2
Lappi 1 809 568 245 243 166 381 54 26 9

Ehdokkaiden lukumäärä puolueen ja vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2012

Vaalipiiri SKP   Piraattip. IP KTP Muutos
2011
STP KA Vapausp. Valitsija-
yhd.
Manner-Suomi 304 121 89 47 44 39 12 1 787
Helsinki 60 34 11 4 3 21 6 - 9
Uusimaa 46 23 10 21 8 7 4 - 121
Varsinais-Suomi 38 13 10 1 16 5 - 1 80
Satakunta 2 - 1 2 - - - - 19
Häme 12 6 3 4 3 - - - 32
Pirkanmaa 76 19 7 - 6 2 - - 47
Kymi - 6 15 2 1 - - - 127
Etelä-Savo 1 4 1 - 1 - - - 55
Pohjois-Savo 11 - 9 4 - 1 - - 33
Pohjois-Karjala 7 3 - - - - - - 14
Vaasa 3 2 11 1 - 3 - - 51
Keski-Suomi 25 10 5 - - - - - 16
Oulu 9 - 6 - 4 - 2 - 91
Lappi 14 1 - 8 2 - - - 92

Lisätietoja Tilastokeskuksen vaalitulospalveluista

Tietokantataulukot


Lähde: Kunnallisvaalit 2012, ehdokasasettelu ja ehdokkaiden tausta-analyysi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, Kaija Ruotsalainen 09 1734 3599, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (569,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden tausta-analyysi 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2012/01/kvaa_2012_01_2012-10-18_tie_001_fi.html