Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2004

Kunnallisvaaleissa 2004 yhteensä 39 906 ehdokasta

Puoluerekisteriin merkityistä yhdeksästätoista puolueesta kahdeksantoista asetti ehdokkaita, joita 416 kunnassa on kaikkiaan 39 906. Ehdokkaista miehiä on 24 002 ja naisia 15 904. Ehdokkaista 8 668 on nykyisessä kunnanvaltuustossa toimivia kunnanvaltuutettuja *).

Naisehdokkaiden osuus nousi edellisistä kunnallisvaaleista 1,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 39,9 %. Naisten osuus ehdokkaista eri vaaleissa on vain kerran ollut tätä suurempi, vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. Silloin naisehdokkaita oli 41,2 %. Viiden suurimman puolueen naisehdokasosuudet näissä vaaleissa ovat VIHR 52,9 %, KOK 40,4 %, KESK 39,7 %, SDP 39,2 % ja VAS 36,0 %.

Ehdokkaiden ikärakenne ei juurikaan poikkea edellisten kunnallisvaalien ikärakenteesta. Valtaosa (71,3 %) ehdokkaista on 40-vuotiaita tai sitä vanhempia. Nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus on 11,3 %. Vastaavat prosenttiluvut edellisissä kunnallisvaaleissa olivat 71,0 % ja 10,4 %. Vaikka yli 40-vuotiaiden osuus on näissä vaaleissa lähes sama, vanhempien ehdokkaiden osuus heidän joukossaan lisääntyi kuitenkin selkeästi edellisistä kunnallisvaaleista. Yli 55-vuotiaita on näissä vaaleissa noin 2 700 enemmän ja vastaavasti 40 - 54-vuotiaita on noin 2 500 vähemmän kuin vuonna 2000. Ehdokkaiden keski-ikä on 46,7 vuotta.

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kunnallisvaaleissa 2004

kuva

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita kuin mikä on kunnassa valittavien valtuutettujen määrä.

*) Tieto korjattu 27.9.2004.
    24.9.2004 julkaistu tieto kertoi virheellisesti, että ehdokkaista 8 668 on joko nykyisessä tai sitä
    edeltävässä kunnanvaltuustossa toimineita kunnanvaltuutettuja.

Lähde: Vaalitilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 26.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2004/kvaa_2004_2004-09-27_tie_001.html