Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2015=100, Q3/2020 (ennakollinen)

Menolaji Indeksipisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
1. Käyttökustannukset 103,4 0,6 0,6
1.1. Henkilöstökustannukset 101,5 0,9 1,0
1.1.1. Palkat ja palkkiot 106,8 0,8 1,1
1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut 83,9 0,8 0,2
1.2. Tavaroiden ja palvelujen ostot 105,8 0,5 0,4
1.2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 105,6 0,2 0,0
1.2.2. Palvelujen ostot 105,9 0,7 0,5
1.3. Muut käyttökustannukset 105,8 0,7 0,8
1.3.2. Muut käyttökustannukset, muut 105,8 0,7 0,8
1.4. Poistot ja arvonalentumiset 101,4 -0,4 0,0
1.4.1 Poistot 101,4 -0,4 0,0
2. Investointimenot 113,1 0,0 4,3
3. Rahoitusmenot 53,8 167,7 27,2
SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset 103,1 0,9 0,8

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2015=100, Q3/2020 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmhi/2020/03/jmhi_2020_03_2020-10-26_tau_001_fi.html