Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2005=100

Vuosineljännes, pisteluku 2015 2016 1)
2015 I II III IV 2016 I II III IV
0 Yhteensä pl. liikelaitokset 127,4 127,2 127,2 127,4 127,6 128,2 127,7 128,4 128,3 128,5
1 Käyttökustannukset 128,8 128,6 128,7 128,9 129,0 129,7 129,2 129,7 129,8 130,1
11 Henkilöstökustannukset 131,7 131,4 131,5 132,0 132,1 132,8 132,4 132,7 132,9 133,0
111 Palkat ja palkkiot 132,8 132,4 132,6 133,1 133,2 134,3 134,0 134,3 134,4 134,6
112 Sosiaalivakuutusmaksut 128,4 128,0 128,2 128,7 128,8 127,9 127,6 127,9 128,0 128,2
113 Maksetut eläkkeet 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
12 Tavaroiden ja palvelujen ostot 127,6 127,6 127,6 127,6 127,7 128,5 127,9 128,5 128,5 129,0
121 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 122,8 124,0 123,2 122,0 122,0 122,6 121,9 122,6 122,4 123,5
122 Palvelujen ostot 128,5 128,3 128,4 128,6 128,8 129,6 129,1 129,6 129,6 130,0
13 Muut käyttökustannukset 126,1 125,8 126,0 126,2 126,3 127,0 126,5 127,0 127,1 127,4
14 Poistot ja arvonalentumiset 114,4 113,5 114,5 114,6 114,8 114,3 113,6 114,6 114,4 114,7
2 Investointimenot 139,9 138,7 139,0 132,1 149,6 145,0 140,3 149,5 145,1 145,1
3 Rahoitusmenot 37,0 40,8 35,4 39,1 32,6 33,6 32,7 38,3 34,7 28,8
4 Liikelaitokset 121,8 122,1 121,8 121,7 121,5 122,2 121,5 122,4 122,2 122,5
Yhteensä ml. liikelaitokset 126,9 126,8 126,7 126,9 127,1 127,7 127,2 127,8 127,8 128,0
1) ennakollinen

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmhi/2016/04/jmhi_2016_04_2017-02-13_tau_001_fi.html