Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vanhojen osakeasuntojen hinnat -tilaston alkuvuoden tiedot tarkentuneet aineistomuutoksen takia

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi on laskettu vuoden 2019 alusta alkaen uudelleen Verohallinnon huoneistotiedoilla (tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja niiden muutoksista). Aineiston muutoksen myötä tietojen tarkentuminen on normaalia suurempaa ja etenkin vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on tarkentunut ylöspäin 1,1 prosenttia koko maassa vuosi- ja neljännesmuutoksissa. Yleensä tarkentuminen on neljännesvuositilastossa alle +/- 0,5 prosenttiyksikköä.

Tarkentumiseen on useita syitä. Uuteen aineistoon on täydentynyt tietoja aiemmille kuukausille useiden kuukausien ajalta. Tarkentuminen johtuu osittain myös uuden aineiston käsittelyn ajoituksista, jotka poikkeavat tavanomaisesta tuotantoprosessista. Vuoden 2019 aineistoon on tehty yhdenmukaiset hintarajat koko vuodelle sekä otettu käyttöön tuoreempia rekisteritietoja, jotka normaalisti tehtäisiin myöhemmin keväällä.

Lisäksi huoneistotiedot sisältävät kaupan ajankohdan sijaan tiedon omistuksen siirtopäivästä. Siten siirtopäivä korvaa jatkossa kaupantekopäivämäärän, mikä on johtanut joissakin tapauksissa tietojen laskentakuukauden vaihtumiseen. Lisäksi uudiskohteiden tunnistaminen ei ole tällä hetkellä yhtä täsmällistä kuin aiemmin, etenkään kohteissa, joissa vanha rakennus on peruskorjattu uutta vastaavaan kuntoon.


Päivitetty 31.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2020-03-31_uut_001.html