Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Osakeasuntojen hinnat –tilasto on uudistettu

Osakeasuntojen hinnat –tilasto on uudistettu. Uudistus koskee vanhojen osakeasuntojen kuukausi- ja neljännesvuositilastoja. Uudistuksen yhteydessä on päivitetty indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, hintojen tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset. Tilastojen uusi perusvuosi on 2015.

Sekä kuukausi- että neljännesvuosi-indekseistä on tuotettu päivitetyn laskennan mukaiset takautuvat sarjat vuodesta 2015 lähtien. Nämä sarjat poikkeavat hieman aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä. Eroja syntyy etenkin niille alueille, joilla havaintomäärät ovat pieniä. Koko maan tasolla erot jäävät pieniksi.

Indeksien, neliöhintojen ja lukumäärien vuositiedot julkaistaan jatkossa erillisissa Px-Web-taulukoissa, kun ne aiemmin ovat sisältyneet samaan taulukkoon neljännestietojen kanssa. Muutoksen myötä kaikki osakeasuntojen hintojen Px-Web –taulukot ovat koneluettavia.

Uusina tietoina neljännesvuositilastossa julkaistaan hintaindeksit Järvenpäälle, Keravalle, Hyvinkäälle ja Riihimäelle.

Tilaston ohessa on katsaus asuntomarkkinoista, jossa on koottu yhteen viimeaikaista tietoa asuntotuotannosta, asuntojen hinnoista ja vuokrista.

 

 


Päivitetty 2.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2018-05-02_uut_001.html