Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Globaali kestävän kehityksen indikaattori­kokoelma on lähes valmis

21.2.2023
Kuva: Kari Likonen

Pitkän ja haastavan kansainvälisen kehitystyön jälkeen globaali kestävän kehityksen seuranta alkaa vihdoin olla valmis. YK:n SDG-indikaattorikokoelmaan kuuluu 231 yksittäistä indikaattoria, joista muutamia käytetään useampien tavoitteiden seurantaan. Siten indikaattoreiden kokonaismäärä on 248.

Tällä hetkellä globaalissa SDG-tietokannassa on dataa 219 indikaattoriin ja pääosaan lopuista 12 indikaattorista data jo saatu tai saadaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Kunkin SDG-indikaattorin kypsyyttä säännöllisen tilastotuotannon kannalta kuvataan Tier-luokituksella.  SDG-indikaattoreista 148 on luokiteltu Tier I ja 77 Tier 2 -indikaattoreiksi. Multitier indikaattoreita (sisältää sekä Tier I ja II ala­indikaattoreita) on kuusi.

Korkein luokitus tarkoittaa, että indikaattori on käsitteellisesti selkeä ja menetelmällisesti valmis ja että jäsenmaat tuottavat säännöllisesti kyseistä dataa. Sitä on myös saatavissa vähintään 50 prosentista maista ja väestöstä kaikilla alueilla, joilla indikaattori on merkityksellinen.

Tier II -luokitus taas tarkoittaa, että indikaattori on käsitteellisesti selkeä ja menetelmällisesti valmis, mutta jäsenmaat eivät tuota kyseistä indikaattori­dataa säännöllisesti.

Datan kattavuuden parantamisen ohella YK:ssa käydään läpi olemassa olevia SDG-indikaattoreiden laskenta­menetelmiä ja metadata­kuvauksia; niitä pyritään yhdenmukaistamaan ja standardoimaan. Tämän työn on määrä valmistua maaliskuussa 2023.

Virastojen välinen asiantuntija­ryhmä kehittää indikaattoreita 

YK:n vuonna 2015 päättämän kestävän kehityksen Agenda 2030 -toiminta­ohjelman toteutumisen seuraaminen annettiin YK:n tilastokomission tehtäväksi. Vuosittain kokoontuva komissio koostuu maantieteellisesti edustavasti valitusta 24 jäsenmaan edustajasta.

Seurannan järjestämiseksi ja datan keräämisen tueksi tilastokomissio perusti kaksi työryhmää. Ensimmäinen oli itse SDG-indikaattoreita kehittävä virastojen välinen asiantuntija­ryhmä Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators. IAEG-SDGs sai tehtäväkseen kehittää ja toteuttaa globaalit SDG-seuranta­indikaattorit.

Toisen asiantuntijaryhmän High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics (HLG-PCCB) tavoitteena on luoda globaaleja kumppanuuksia kestävän kehityksen tietopohjan kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Ryhmä pyrkii laajaan verkostoitumiseen

YK:n yleiskokous hyväksyi IAEG-SDGs-ryhmän kehittämän globaalin SDG-indikaattori­kokoelman ensimmäisen version heinäkuussa 2017. Sen jälkeen ryhmä jatkoi indikaattori­kokoelman kehittämistä, ja Comprehensive review 2020 -viisivuotis­tarkastelussa siihen tehtiin merkittäviä muutoksia. Sen jälkeen ryhmä on keskittynyt indikaattori­kokoelman menetelmälliseen kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Ryhmän kautta myös jaetaan kokemuksia ja parhaita käytänteitä kestävän kehityksen indikaattoreiden kansallisesta toimeenpanosta. Ryhmän kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenmaille ja kansainvälisille organisaatioille, mikä lisää tilasto­asiantuntijoiden laajaa kansainvälistä verkostoitumista. Esimerkiksi vuonna 2022 ryhmä järjesti kaksi avointa virtuaalista kokousta ja yhden fyysisen kokouksen.

Vuonna 2023 IAEG-SDGs-ryhmä nosti kaikkiaan 12 SDG-indikaattorin luokituksen Tier II:sta Tier I:een. Lisäksi IAEG-SDG sopi alustavista tavoitteista koskien vuoden 2025 indikaattori­kehikon Comprehensive review -tarkistusta. Näissä lähtökohtana on, ettei indikaattoreita juurikaan muuteta eikä tilasto­virastojen rasitusta kasvateta.

Globaalia tilasto­kapasiteettia kehitetään ja laajennetaan

HLG-PCCB-ryhmän (High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics) tehtävänä on luoda globaaleja kumppanuuksia kestävän kehityksen tietopohjan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Erityisesti ryhmän tehtävänä on ollut vähiten kehittyneiden ja kehittyvien maiden tilastotuotannon ja -osaamisen tukeminen.

HLG-PCCB tarjoaa strategista johtajuutta seuranta­indikaattoreiden toimeenpanossa tilasto­seurannan ja -raportoinnin osalta sekä edistää kehittyvien maiden tilastovalmiuksia, kumppanuuksia ja koordinointia.

Vuonna 2023 ryhmä jatkaa Kapkaupungin maailmanlaajuisen toiminta­suunnitelmansa (Cape Town Global Action Plan, CTGAP) seurantaa ja suunnitelman päivittämistä, sillä tarpeet ovat muuttuneet vuodesta 2017, jolloin nykyinen ohjelma on laadittu.

Merkittävä osa ryhmän työsuunnitelmaa ovat kaksi suurta World Data Forum -kokousta Hangzhoussa Kiinassa huhtikuussa 2023 ja Kolumbiassa syksyllä 2024. Kokoukset ovat viime vuosina koonneet yhteen noin 2 000 asiantuntijaa ja lisänneet osaltaan merkittävästi tilastoalan kansainvälistä verkostoitumista.

 

Kirjoittaja työskentelee Tilastokeskuksen kumppani- ja ekosysteemi­suhteet -palvelualueella ja vastaa kestävän kehityksen indikaattoreiden kokoamisesta Suomessa.

Lähteet:

E/CN.3/2023/2. Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. United Nations Statistical Commission. 54th Session (2023). Official Document

E/CN.3/2023/3. Report of the Secretary-General on work for the review of progress towards the Sustainable Development Goals. United Nations Statistical Commission. 54th Session (2023). Official Document.

E/CN.3/2023/4. Report of the High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations Statistical Commission. 54th Session (2023). Official Document.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
31.10.2023
Jukka Hoffren

Pandemia heikensi ennestään vaatimatonta edistymistä kohti globaalia kestävää kehitystä, kertoo uusi YK:n kestävän kehityksen raportti. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiselta kehitysuralta on pudottu rajusti. Nykytrendien mukaan vain 15 prosenttia Agenda 2030 tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä ja jopa lähes joka toinen tavoitteista jää saavuttamatta.

Blogi
6.7.2023
Jukka Hoffren

Suomella on vaikeuksia saavuttaa kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 mennessä, vaikka olemme menestyneet hyvin indikaattori­vertailuissa. Nyt tarvitaan yhteiskunnassa ja taloudessa järjestelmä­tason muutoksia. Tavoitteista etenkin ilmastonmuutos sekä maanpäällinen ja vedenalainen elämä vaativat toimia Suomessa.

Blogi
13.1.2023
Jukka Hoffren

Bkt-mittarin perinteinen näkökulma edistymiseen ei riitä, kun pyrkimyksenä on vastata aikamme monimutkaisiin ja globaaleihin ongelmiin. YK:n suunnitelmissa onkin laajempi seuranta- ja tarkastelukehikko sekä enintään 10–20 uutta ohjausindikaattoria.

Artikkeli
26.8.2022
Heidi Pirtonen

Kulutamme kansainvälisesti verraten selvästi enemmän luonnonresurssejamme. Valtaosa kulutuksesta on soran ja hiekan käyttöä. Materiaali-intensiteetti – eli kotimainen materiaalien kulutus suhteutettuna bkt:hen – kasvoi vuonna 2020 hieman edellisvuodesta: tarvittiin 0,75 kiloa luonnonvaroja tuottamaan 1 euro arvonlisäystä. Materiaalitilinpito kuvaa kansantalouden ja luonnonympäristön välistä materiaalivirtaa.

Artikkeli
13.7.2022
Jukka Hoffren

Maailman pitäisi YK:n tavoitteen mukaan saavuttaa vuonna 2015 sovitut kestävän kehityksen 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta vuoteen 2030 mennessä. OECD:n arvion mukaan sen jäsenmaat ovat vielä kaukana tavoitteiden saavuttamisesta. Ilman paljon nykyisiä voimakkaampia toimia jäävät kestävän kehityksen tavoitteet teollisuusmaissa saavuttamatta.

Artikkeli
7.7.2022
Jukka Hoffren

Euroopan Unioni on edistynyt lähes kaikissa vuonna 2015 sovituissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. Parhaiten on onnistuttu rauhan­omaisten yhteiskuntien rakentamisessa ja henkilö­kohtaisen turvallisuuden edistämisessä. EU:n uusimman seuranta­raportin tiedot kuvaavat tilannetta pääosin ennen korona­pandemiaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

tk-icons