Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-kommunbaserade områdeskoder 2024

 •  
  • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.

Klasser (549)


 • MA1 MA1 FASTLANDSFINLAND ...
  • SA1 SA1 Helsingfors - Nyland ...
  • SA2 SA2 Södra Finland ...
  • SA3 SA3 Västra Finland ...
  • SA4 SA4 Norra och Östra Finland ...
   • MK01 MK01 Nyland ...
   • MK02 MK02 Egentliga Finland ...
   • MK04 MK04 Satakunta ...
   • MK05 MK05 Egentliga Tavastland ...
   • MK06 MK06 Birkaland ...
   • MK07 MK07 Päijänne-Tavastland ...
   • MK08 MK08 Kymmenedalen ...
   • MK09 MK09 Södra Karelen ...
   • MK10 MK10 Södra Savolax ...
   • MK11 MK11 Norra Savolax ...
   • MK12 MK12 Norra Karelen ...
   • MK13 MK13 Mellersta Finland ...
   • MK14 MK14 Södra Österbotten ...
   • MK15 MK15 Österbotten ...
   • MK16 MK16 Mellersta Österbotten ...
   • MK17 MK17 Norra Österbotten ...
   • MK18 MK18 Kajanaland ...
   • MK19 MK19 Lappland ...
 • MA2 MA2 ÅLAND ...
  • SA5 SA5 Åland ...
   • MK21 MK21 Åland ...
   • YTA1 YTA1 Södra Finlands samarbetsområde ...
   • YTA2 YTA2 Östra Finlands samarbetsområde ...
   • YTA3 YTA3 Inre Finlands samarbetsområde ...
   • YTA4 YTA4 Västra Finlands samarbetsområde ...
   • YTA5 YTA5 Norra Finlands samarbetsområde ...
   • YTA6 YTA6 Åland ...
    • HVA01 HVA01 Östra Nylands välfärdsområde ...
    • HVA02 HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ...
    • HVA03 HVA03 Västra Nylands välfärdsområde ...
    • HVA04 HVA04 Vanda och Kervo välfärdsområde ...
    • HVA05 HVA05 Egentliga Finlands välfärdsområde ...
    • HVA06 HVA06 Satakunta välfärdsområde ...
    • HVA07 HVA07 Egentliga Tavastlands välfärdsområde ...
    • HVA08 HVA08 Birkalands välfärdsområde ...
    • HVA09 HVA09 Päijänne-Tavastlands välfärdsområde ...
    • HVA10 HVA10 Kymmenedalens välfärdsområde ...
    • HVA11 HVA11 Södra Karelens välfärdsområde ...
    • HVA12 HVA12 Södra Savolax välfärdsområde ...
    • HVA13 HVA13 Norra Savolax välfärdsområde ...
    • HVA14 HVA14 Norra Karelens välfärdsområde ...
    • HVA15 HVA15 Mellersta Finlands välfärdsområde ...
    • HVA16 HVA16 Södra Österbottens välfärdsområde ...
    • HVA17 HVA17 Österbottens välfärdsområde ...
    • HVA18 HVA18 Mellersta Österbottens välfärdsområde ...
    • HVA19 HVA19 Norra Österbottens välfärdsområde ...
    • HVA20 HVA20 Kajanalands välfärdsområde ...
    • HVA21 HVA21 Lapplands välfärdsområde ...
    • HVA90 HVA90 Helsingfors stad ...
    • HVA91 HVA91 Åland ...
    • SK011 SK011 Helsingfors ...
    • SK014 SK014 Raseborg ...
    • SK015 SK015 Borgå ...
    • SK016 SK016 Lovisa ...
    • SK021 SK021 Åboland-Turunmaa ...
    • SK022 SK022 Salo ...
    • SK023 SK023 Åbo ...
    • SK024 SK024 Nystadsregionen ...
    • SK025 SK025 Loimaa ...
    • SK041 SK041 Raumo ...
    • SK043 SK043 Björneborg ...
    • SK044 SK044 Norra Satakunta ...
    • SK051 SK051 Tavastehus ...
    • SK052 SK052 Riihimäki ...
    • SK053 SK053 Forssa ...
    • SK061 SK061 Nordvästra Birkaland ...
    • SK063 SK063 Södra Birkaland ...
    • SK064 SK064 Tammerfors ...
    • SK068 SK068 Sydvästra Birkaland ...
    • SK069 SK069 Övre Birkaland ...
    • SK071 SK071 Lahtis ...
    • SK081 SK081 Kouvola ...
    • SK082 SK082 Kotka-Fredrikshamn ...
    • SK091 SK091 Villmanstrand ...
    • SK093 SK093 Imatra ...
    • SK101 SK101 S:t Michel ...
    • SK103 SK103 Nyslott ...
    • SK105 SK105 Pieksämäki ...
    • SK111 SK111 Norra Savolax ...
    • SK112 SK112 Kuopio ...
    • SK113 SK113 Nordöstra Savolax ...
    • SK114 SK114 Varkaus ...
    • SK115 SK115 Inre Savolax ...
    • SK122 SK122 Joensuu ...
    • SK124 SK124 Mellersta Karelen ...
    • SK125 SK125 Pielisen Karjala ...
    • SK131 SK131 Jyväskylä ...
    • SK132 SK132 Joutsa ...
    • SK133 SK133 Keuruu ...
    • SK134 SK134 Jämsä ...
    • SK135 SK135 Äänekoski ...
    • SK138 SK138 Saarijärvi-Viitasaari ...
    • SK141 SK141 Suupohja ...
    • SK142 SK142 Seinäjoki ...
    • SK144 SK144 Kuusiokunnat ...
    • SK146 SK146 Järviseutu ...
    • SK152 SK152 Vasa ...
    • SK153 SK153 Sydösterbotten ...
    • SK154 SK154 Jakobstadsregionen ...
    • SK161 SK161 Kaustby ...
    • SK162 SK162 Karleby ...
    • SK171 SK171 Uleåborg ...
    • SK173 SK173 Oulunkaari ...
    • SK174 SK174 Brahestad ...
    • SK175 SK175 Haapavesi-Siikalatva ...
    • SK176 SK176 Nivala-Haapajärvi ...
    • SK177 SK177 Ylivieska ...
    • SK178 SK178 Koillismaa ...
    • SK181 SK181 Kehys-Kainuu ...
    • SK182 SK182 Kajana ...
    • SK191 SK191 Rovaniemi ...
    • SK192 SK192 Kemi-Torneå ...
    • SK193 SK193 Tornedalen ...
    • SK194 SK194 Östra Lappland ...
    • SK196 SK196 Tunturi-Lappi ...
    • SK197 SK197 Norra Lappland ...
    • SK211 SK211 Mariehamns stad ...
    • SK212 SK212 Ålands landsbygd ...
    • SK213 SK213 Ålands skärgård ...
   • ELY01 ELY01 NTM-centralen i Nyland ...
   • ELY02 ELY02 NTM-centralen i Egentliga Finland ...
   • ELY03 ELY03 NTM-centralen i Satakunta ...
   • ELY04 ELY04 NTM-centralen i Tavastland ...
   • ELY05 ELY05 NTM-centralen i Birkaland ...
   • ELY06 ELY06 NTM-centralen i Sydöstra Finland ...
   • ELY07 ELY07 NTM-centralen i Södra Savolax ...
   • ELY08 ELY08 NTM-centralen i Norra Savolax ...
   • ELY09 ELY09 NTM-centralen i Norra Karelen ...
   • ELY10 ELY10 NTM-centralen i Mellersta Finland ...
   • ELY11 ELY11 NTM-centralen i Södra Österbotten ...
   • ELY12 ELY12 NTM-centralen i Österbotten ...
   • ELY13 ELY13 NTM-centralen i Norra Österbotten ...
   • ELY14 ELY14 NTM-centralen i Kajanaland ...
   • ELY15 ELY15 NTM-centralen i Lappland ...
   • ELY16 ELY16 Åland ...
  • AVI1 AVI1 Södra Finlands RFV ...
  • AVI2 AVI2 Sydvästra Finlands RFV ...
  • AVI3 AVI3 Östra Finlands RFV ...
  • AVI4 AVI4 Västra och Inre Finlands RFV ...
  • AVI5 AVI5 Norra Finlands RFV ...
  • AVI6 AVI6 Lapplands RFV ...
  • AVI7 AVI7 Statens ämbetsverk på Åland ...
   • TK1 TK1 Urbana kommuner ...
   • TK2 TK2 Tätortskommuner ...
   • TK3 TK3 Landsbygdskommuner ...
 • VP01 VP01 Helsingfors valkrets ...
 • VP02 VP02 Nylands valkrets ...
 • VP03 VP03 Egentliga Finlands valkrets ...
 • VP04 VP04 Satakunta valkrets ...
 • VP06 VP06 Tavastlands valkrets ...
 • VP07 VP07 Birkalands valkrets ...
 • VP08 VP08 Sydöstra Finlands valkrets ...
 • VP09 VP09 Savolax-Karelens valkrets ...
 • VP10 VP10 Vasa valkrets ...
 • VP11 VP11 Mellersta Finlands valkrets ...
 • VP12 VP12 Uleåborgs valkrets ...
 • VP13 VP13 Lapplands valkrets ...
 • VP05 VP05 Landskapet Ålands valkrets ...
 • PL2400 PL2400 Centralkriminalpolisen ...
 • PL5500 PL5500 Polisinrättningen i Helsingfors ...
 • PL5530 PL5530 Polisinrättningen i Västra Nyland ...
 • PL5560 PL5560 Polisinrättningen i Östra Nyland ...
 • PL5590 PL5590 Polisinrättningen i Tavastland ...
 • PL5620 PL5620 Polisinrättningen i Sydöstra Finland ...
 • PL5650 PL5650 Polisinrättningen i Sydvästra Finland ...
 • PL5680 PL5680 Polisinrättning i Inre Finland ...
 • PL5710 PL5710 Polisinrättning i Österbotten ...
 • PL5740 PL5740 Polisinrättning i Östra Finland ...
 • PL5770 PL5770 Polisinrättningen i Uleåborg ...
 • PL5800 PL5800 Polisinrättningen i Lappland ...
 • PL5830 PL5830 Ålands polismyndighet ...
 • PL9010 PL9010 Tull ...
 • PL9180 PL9180 Gränsbevakningväsendet ...
 • HO1 HO1 Helsingfors hovrätt ...
 • HO2 HO2 Åbo hovrätt ...
 • HO3 HO3 Östra Finlands hovrätt ...
 • HO4 HO4 Vasa hovrätt ...
 • HO6 HO6 Rovaniemi hovrätt ...
  • KO706 KO706 Helsingfors tingsrätt ...
  • KO708 KO708 Egentliga Tavastlands tingsrätt ...
  • KO713 KO713 Norra Karelens tingsrätt ...
  • KO715 KO715 Mellersta Finlands tingsrätt ...
  • KO717 KO717 Kajanalands tingsrätt ...
  • KO725 KO725 Kymmenedalens tingsrätt ...
  • KO726 KO726 Norra Savolax tingsrätt ...
  • KO729 KO729 Päijänne-Tavastlands tingsrätt ...
  • KO730 KO730 Lapplands tingsrätt ...
  • KO731 KO731 Södra Karelens tingsrätt ...
  • KO736 KO736 Södra Savolax tingsrätt ...
  • KO742 KO742 Uleåborgs tingsrätt ...
  • KO747 KO747 Satakunta tingsrätt ...
  • KO748 KO748 Östra Nylands tingsrätt ...
  • KO750 KO750 Västra Nylands tingsrätt ...
  • KO757 KO757 Södra Österbottens tingsrätt ...
  • KO758 KO758 Birkalands tingsrätt ...
  • KO761 KO761 Egentliga Finlands tingsrätt ...
  • KO764 KO764 Österbottens tingsrätt ...
  • KO769 KO769 Ålands tingsrätt ...
 • FI1 FI1 FASTLANDSFINLAND ...
  • FI19 FI19 Västra Finland ...
   • FI198 FI198 Mellersta Finland ...
   • FI199 FI199 Södra Österbotten ...
   • FI19A FI19A Österbotten ...
   • FI196 FI196 Satakunta ...
   • FI19B FI19B Birkaland ...
  • FI1B FI1B Helsingfors-Nyland ...
   • FI1B1 FI1B1 Helsingfors-Nyland ...
  • FI1C FI1C Södra Finland ...
   • FI1C1 FI1C1 Egentliga Finland ...
   • FI1C2 FI1C2 Egentliga Tavastland ...
   • FI1C6 FI1C6 Päijänne-Tavastland ...
   • FI1C7 FI1C7 Kymmenedalen ...
   • FI1C5 FI1C5 Södra Karelen ...
  • FI1D FI1D Norra och Östra Finland ...
   • FI1DA FI1DA Södra Savolax ...
   • FI1DB FI1DB Norra Savolax ...
   • FI1DC FI1DC Norra Karelen ...
   • FI1D5 FI1D5 Mellersta Österbotten ...
   • FI1D7 FI1D7 Lappland ...
   • FI1D8 FI1D8 Kajanaland ...
   • FI1D9 FI1D9 Norra Österbotten ...
 • FI2 FI2 ÅLAND ...
  • FI20 FI20 Åland ...
   • FI200 FI200 Åland ...
    • PKS PKS Huvudstadsregionen ...
    • SA2_MK01XPKS SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen ...
    • SA3_SA5_MK16 SA3, SA5, MK16 Västra Finland inkl. Åland ...
    • MK10TMK12 MK10-MK12 Östra Finland ...
    • MK17TMK19 MK17-MK19 Norra Finland ...
    • MK01XPKS MK01 Nyland utan huvudstadsregionen ...
    • MA2X MA2X ÅLAND, okänd ...
    • 200 Utlandet ...
    • EXT Utomregionalt territorium ...
 • X Okänd ...