Organisaatio

Tilastokeskuksen organisaatio on uudistunut 1.9.2020. Tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta johtaa pääjohtaja. Toiminta on järjestetty neljään palvelualueeseen.

Pääjohtaja
Markus Sovala

Palvelualueet
•    Tieto- ja tilastopalvelut: ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne
•    Kehittäminen ja digitalisaatio: ylijohtaja Mikko Lindholm
•    Kumppani- ja ekosysteemisuhteet: ylijohtaja Ville Vertanen
•    Mahdollistajapalvelut: ylijohtaja Pasi Henriksson

Tilastokeskuksen johdon yhteystiedot

 

Organisaatiokaavio. Sisältö kuvattu sivun tekstissä.

 

Palvelualueiden toiminta on järjestetty osastoihin ja ryhmiin. Organisaatiokaaviossa osastot on kuvattu sinisellä ja ryhmät vihreällä värillä.

Tieto- ja tilastopalvelut
•    taloustilastot-osasto
•    yhteiskuntatilastot-osasto
•    tietovarannot-osasto
•    koordinaatio ja menetelmät -ryhmä

Kehittäminen ja digitalisaatio
•    kehityspalvelut-osasto
•    teknologiapalvelut-osasto
•    digitalisaatiopalvelut-ryhmä

Kumppani- ja ekosysteemisuhteet
•    tutkijapalvelut-ryhmä
•    asiakkuudet ja tietopalvelu -ryhmä
•    viestintä ja verkostot -ryhmä

Mahdollistajapalvelut
•    haastattelutiedonkeruut-ryhmä
•    tietotyön tuki -ryhmä
•    talous ja suunnittelu -ryhmä
•    henkilöstö ja laki -ryhmä

Tilastotoimen ja Tilastokeskuksen kehittämistä tukee kaksi neuvottelukuntaa: Tilastokeskuksen neuvottelukunta ja SVT-neuvottelukunta.