Tilastokeskuksen verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen verkkopalvelua osoitteessa stat.fi. Tilastokeskuksen muista verkkopalveluista on tehty erilliset selosteet.

Tämä seloste on päivitetty 6.6.2024.

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Sivuston uusimpien osien osalta arvioinnin tukena on käytetty ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemää, aiempaa arviointia. Arvioinnissa on käyty läpi keskeisimmät ja käytetyimmät sivut.

Saavutettavuuden tila

Tilastokeskuksen verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain.

Uudistamme verkkosivustoamme, ja osa sisällöistä julkaistaan jo uudenlaisilla sivuilla. Uudenlaisia sivuja on nyt sivuston osioissa Tilastotieto sekä Kyselyt ja tiedonkeruut. Pyrimme tekemään kaikista uudistuvista sivuista saavutettavia. Saavutettavuuspuutteita on etenkin vanhemmilla sivuilla.

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Ei-saavutettava sisältö

 • Kaikilla kuvilla ei ole tekstivastineita tai tekstivastineet ovat puutteellisia. Puutteita on etenkin ennen 5.4.2022 julkaistujen tilastojulkistusten kuvioissa. Uudempien tilastokuvioiden tekstivastineina käytettävien taulukoiden rakenne ja sisältö ovat joissain tapauksissa vaikeaselkoisia (WCAG 1.1.1)
 • Sivustolla on sellaisia videoita, joissa ei ole tekstitystä ja joista puuttuu kuvailutulkkaus tai käsikirjoitus. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita. Myös tämän jälkeen julkaistuista videoista puuttuu kuvailutulkkaus. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Sivujen otsikoinneissa on puutteita. Osalla sivuista otsikkotasoja ei ole käytetty, tai niitä ei ole käytetty hierarkkisesti oikein. Erityisesti taulukoissa sarake- ja riviotsikoiden merkintöjä puuttuu. Sivuilla olevissa tiedostoissa sisällön rakenteita on merkitty puutteellisesti. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Tulevat julkaisut -sivun sisällön järjestys ei täysin kuvaa sisällön suhteita. Joissakin pdf-tiedostoissa on lukemisjärjestyksessä merkityksen kannalta puutteita etenkin kaaviokuvissa. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. (WCAG 1.3.2)
 • Tilastokuvioissa on käytetty vain väriä tiedon esittämiseen, joten kuvion sisältö voi olla vaikea hahmottaa. Ennen 5.4.2022 julkaistuissa tilastojulkistuksissa korjaukset on ilmoitettu pelkällä punaisella värillä. (WCAG 1.4.1)
 • Joissakin kansainvälisiltä organisaatioilta peräisin olevilta kuvissa tekstiä on esitetty kuvina ja värikontrastit tekstin ja taustan välillä eivät ole riittäviä. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 1.4.3, 1.4.5)
 • Tilastokuvioissa kaikkien vierekkäisten värien kontrastit eivät ole riittäviä. (WCAG 1.4.11)
 • Joissakin interaktiivisissa visualisoinneissa kohdistimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin lisää sisältöä, jota ei voi piilottaa eikä osoittaa. (WCAG 1.4.13)
 • Sivuotsikot (titlet) ovat suuressa osassa sivustoa kunnossa, mutta paikoin sivuotsikot eivät kuvaile riittävästi sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Tiedonkeruiden saatekirjeet ovat saatavana sivuilta pdf-tiedostoina. Ruotsin- ja englanninkieliset tiedostot on merkitty suomenkielisiksi. Myös muissa tiedostoissa on puutteellisia kielimerkintöjä. (WCAG 3.1.1)
 • Sivustolla on sivuja, jotka sisältävät erikielisiä osuuksia ilman, että eri kieliä on merkitty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla. Esimerkiksi kansainvälisiin materiaaleihin viittaavat linkit ovat usein englanninkielisiä ja ruotsinkielisillä sivuilla on joitakin ilmauksia suomen kielellä. (WCAG 3.1.2)
 • Verkkosivuilla esiintyviä saman toiminnallisuuden toteuttavia elementtejä ei ole merkitty johdonmukaisesti. (WCAG 3.2.4)
 • Sivuston koodissa on puutteita ja virheitä. Osa virheistä on sellaisia, että ne saattavat vaikeuttaa tai estää joidenkin sivujen käyttämistä apuvälineillä. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

Sivuston laajuuden takia kaikki sivuja ei ole arvioitu, ja sivustolta saattaa löytyä muitakin saavutettavuuspuutteita.

Emme pysty korjaamaan kaikkia vanhan verkkosivustomme puutteita aineiston suuren määrän ja kustannustehokkaiden ja automaattisten menetelmien puuttumisen vuoksi, vaan korjaaminen muodostaisi kohtuuttoman rasitteen. Olemme ottaneet kohtuuttoman rasitteen arvioinnissa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää verkkopalvelujamme. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §). Uusimme verkkopalveluamme osio kerrallaan, ja pyrimme tekemään uusista sivuista saavutettavia.

Sivustollamme on myös sisältöä, jota Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske julkaisuaikarajojen tai sisältörajoitusten takia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § ja 17 §). Tällaista sisältöä ovat

 • ennen 23.9.2020 julkaistut videot
 • ennen 23.9.2019 arkistoitu sisältö
 • ennen 23.9.2018 julkaistut tiedostot
 • karttapalvelut, joita ei ole tarkoitettu navigointiin
 • kolmannen osapuolen tuottama sisältö, jota Tilastokeskus ei ole tuottanut eikä rahoittanut ja jonka tuotantoa Tilastokeskus ei ole valvonut.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sellaisia puutteita, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta palautelomakkeellamme tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000