Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalveluiden saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalveluita. Taulukkopalvelut on listattu sivulla Julkaisujen taulukkopalvelut. Taulukkopalvelut koostuvat verkkosivustosta ja Excel-tiedostoista. Lisäksi palveluissa on joitakin pdf-tiedostoja ja linkkejä julkaisujen pdf-versioihin.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020.

Miten saavutettavia Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalvelut ovat?

Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalvelut täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalveluissa on?

 • Palveluiden esiintyvillä logoilla, julkaisujen kansikuvilla ja copyright-merkillä ei ole tekstivastineita. Tekstivastineet puuttuvat myös Excel-taulukoissa julkaistuilta kuvioilta. Pdf-tiedostoissa tekstivastineita ei ole käytetty. (WCAG 1.1.1)
 • Palveluiden rakenne sekä verkkosivuilla että tiedostoissa ei ole kunnolla hahmotettavissa ohjelmallisesti. Otsikkotasoja on käytetty niukasti ja osittain väärin. Hakutoiminnon tekstikentältä puuttuu nimilappu (label). Excel-tiedostoissa kaikkia taulukoita ei ole merkitty ohjelmallisesti tulkittaviksi taulukoiksi. Pdf-tiedostojen rakenteen merkitsemisessä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukkopalveluiden verkkosivut on toteutettu taulukkoasettelulla. Ohjelmallisesti luettavassa järjestyksessä ei käy ilmi, että aihevalikko on navigaatiovalikko, mikä haittaa sisällön hahmottamista. (WCAG 1.3.2)
 • Tiedostoissa olevissa kuvaajissa väriä on käytetty ainoana merkitystä välittävänä keinona. (WCAG 1.4.1)
 • Kun tekstin kokoa muuttaa verkkosivuilla, osa sisällöstä katoaa näkyvistä. (WCAG 1.4.4)
 • Tekstiä on esitetty kuvina navigaatiovalikossa. Näillä kuvilla on kuitenkin tekstivastineet. Etusivun copyright-merkintä on toteutettu kuvana. (WCAG 1.4.5)
 • Taulukkopalveluiden verkkosivut eivät ole responsiivisia. (WCAG 1.4.10)
 • Verkkosivuilla ei ole lohkot ohittavaa linkkiä (hyppylinkki). (WCAG 2.4.1)
 • Kohdistusjärjestys verkkosivuilla käy aina läpi aihevalikon. Käyttäjän voi olla vaikea hahmottaa aihevalinnasta avautuvaa taulukkolistaa varsinaisessa sisältöosiossa. (WCAG 2.4.3)
 • Taulukkopalveluiden pääasiallinen sisältö on Excel-tiedostoissa. Vaikka taulukoiden linkkinimet ovat muuten kuvailevia, niiden yhteydessä ei kerrota, että linkki avaa tai lataa Excel-tiedoston. (WCAG 2.4.4)
 • Sivujen kieltä ei ole määritelty. Monet tiedostot ovat kolmikielisiä, eikä niissä ole määritelty kunkin kielistä osuutta erikseen. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Hakutoiminnon tekstikentällä ei ole nimilappua (label) eikä ohjetekstiä. (WCAG 3.3.2)
 • Sivuston koodissa on virheitä. (WCAG 4.1.1)
 • Hakutulosten lukumäärä ei välity apuvälinekäyttäjälle. (WCAG 4.1.3)

Palvelun kehittäminen saavutettavaksi vaatii kokonaan uuden toteutuksen. Syksyllä 2020 kehitämme Tilastokeskuksen käytetyimpien palveluiden saavutettavuutta ja rakennamme kokonaan uutta verkkosivustoa. Julkaisujen taulukkopalveluiden saavutettavuutta parannetaan tämän jälkeen. Tiedostojen saavutettavuutta korjataan tiedostojen päivitysten yhteydessä.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilastokeskuksen julkaisujen taulukkopalveluiden saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen
saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000