Lediga arbetsplatser

Vill du arbeta i centrum av den samhälleliga informationsproduktionen och för att Finlands framtid byggs upp på basis av tillförlitlig information? Kom och jobba hos oss!

Hos oss jobbar drygt 800 sakkunniga med olika utbildningsbakgrund, bl.a. inom samhällsvetenskaper, ekonomiska vetenskaper och naturvetenskaper. Det som förenar oss är vårt intresse för samhälleligt betydelsefull information som producerats på ett högklassigt sätt.

Vad gör Statistikcentralen?

Vi producerar tillförlitlig och opartisk statistik över det finländska samhället.

Vi förädlar information från olika datakällor och gör den till en del av den samhälleliga diskussionen – till nytta för alla finländare.

Vi arbetar i många nationella och internationella samarbetsnätverk.

Fakta för framtiden

Sök jobb hos oss

Du hittar våra lediga jobb på den här sidan och på sidan valtiolle.fi, där du kan fylla i en specifik ansökan eller skicka en öppen ansökan.

Uppgift (i webbtjänsten valtiolle.fi) Ansökningstiden utgår
Utvecklingschef till forskartjänsterna 15.6.2022 kl 15.00

Är du intresserad av att jobba som intervjuare?

Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistik från olika källor. En del av uppgifterna fås bara genom att fråga människor direkt, antingen per telefon eller genom att träffas personligen. Och det gör statistikintervjuare runt om i Finland. Nya intervjuare anställs årligen. Läs mer om statistikintervjuarens arbete.

Ta kontakt

Vill du veta mer om arbetet vid Statistikcentralen eller Statistikcentralens praktikplatser? Fråga oss: rekrytointi@stat.fi.

Senast uppdaterad 22.6.2022