Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/syyttr/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja ensimmäisessä oikeusasteessa tuomituista rangaistuksista, tuomitsematta jätetyistä ja hylätyistä syytteistä. Käräjäoikeuksissa ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena syytettyjen lisäksi tilastossa ovat mukana syyttäjän antamat rangaistusmääräyssakot ja poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehen määräämät rikesakot. Yleissääntönä on, että henkilö esitetään tilastossa yhtä monta kertaa kuin hänestä on tehty edellä mainittuja ratkaisuja. Toinen keskeinen tilastossa sovellettava esitystapa on niin sanottu päärikos-sääntö. Sen mukaan kutakin syytettyä tai tuomittua kuvataan ratkaisun ankarimman rangaistuslajin törkeimmällä rikoksella.

Tietosisältö

Tilastossa on eri rangaistuksiin tuomitut rangaistuksen määrän mukaan sekä keskirangaistukset rikoksittain. Yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus. Alle 18-vuotias voidaan tuomita nuorisorangaistukseen. Erityisiä rangaistuksia virkamiehiä varten ovat varoitus ja viraltapano. Sotilaan kurinpitorangaistuksia ovat varoitus, poistumisrangaistus, kurinpitosakko ja aresti. Oikeushenkilö voidaan tuomita yhteisösakkoon. Muista rikosoikeudellisista seuraamuksista tilasto kattaa tuomioistuimen määräämän ajokiellon, metsästyskiellon, eläintenpitokiellon ja sotilasarvon menettämisen. Syytettyä tai tuomittua kuvaavina tietoina on ikä, sukupuoli, kansalaisuus, syntymämaa ja asuinpaikka. Usein kysyttyjä tietoja, joita tästä tilastosta ei saa, ovat rikoksen uhreja ja heille tuomittuja yksityisoikeudellisia korvauksia koskevat tiedot.

Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tuomioistuin, hovioikeuspiiri, rikosnimikkeet kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä, kansalaisuus ja syntymämaa ISO-standardin mukaisina.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tuomioistuimessa syytettyjen perusaineisto saadaan oikeusministeriön ja oikeusrekisterikeskuksen tuomiolauselmajärjestelmästä. Rangaistusmääräykset ja rikesakot saadaan oikeusrekisterikeskuksen vastaavista järjestelmistä. Tietoja täydennetään ja tarkistetaan Tilastokeskuksessa.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kokonaisuudessaan tilasto on valmis tilastovuotta seuraavana syksynä.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1891 lähtien

Asiasanat

kansalaisuus, päihteet, rangaistukset, rikokset, rikosasiat, sakko, syytetyt, tuomiot, ulkomaalaiset, uusintarikollisuus, vankeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/syyttr/yht.html


Päivitetty 28.09.2015